1.
ตั้งจิตสิตเจริญ ส. การออกแบบด้ามเครื่องมือตัดแบบสั่นสองทิศทางสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี (DESIGN OF TWO-DIRECTION VIBRATION CUTTING TOOL HOLDER FOR CONVENTIONAL CNC TURNING MACHINE). - [Internet]. 2009 May 25 [cited 2023 Dec. 5];1(1):83-99. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/488