1.
เลี้ยงพานิชย์ ศ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการบริหารโครงการในปัจจุบัน (COMPUTER TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGEMENT). - [Internet]. 2009 May 25 [cited 2023 Dec. 2];1(1):54-65. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/485