1.
ขามประโคน ว, ม่วงไทย พ. การเกิดสีดำคล้ำในซีอิ๊วที่ได้จากถั่วเหลืองและถั่วมะแฮะ (BROWNING IN SOY SAUCE FERMENTEM FROM SOYBEAN AND PIGEON PEAS). - [Internet]. 2009 May 25 [cited 2023 Dec. 7];1(1):46-53. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/484