1.
ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ภ, Mair LH. อิทธิพลของความล้าต่อการยึดติดระหว่างวัสดุบูรณะฟันเซรามิกชนิดเฟลสปาติกและผิวเคลือบฟันธรรมชาติของมนุษย์ (THE INFLUENCE OF FATIGUE IN RESIN-BONDED CERAMIC/ENAMEL BONDS). - [Internet]. 2009 May 25 [cited 2023 Dec. 4];1(1):34-45. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/483