1.
ตั้งเจริญ ว. การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์. - [Internet]. 2009 May 21 [cited 2023 Nov. 30];1(1):1-6. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/477