1.
เลียวกิตติกุล ด, ชัยวิรัตนะ ว, หาญพานิชเจริญ ม, อารมย์ดี ฉ. การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบัวบก (FORMULATION OF CREAM CONTAINING EXTRACT FROM CENTELLA ASIATICA). - [Internet]. 2011 Apr. 27 [cited 2023 Jun. 3];2(4):39-53. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1404