1.
หนองเต่าดำ ส, ชัยรัตน์ ภ, เจริญผล ว, ศิริวงศ์วิไลชาติ ป. ผลของโฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของสโคนจากแป้งข้าวปลอดกลูเตน(THE EFFECT OF HYDROCOLLOIDS ON THE QUALITY OF GLUTEN-FREE RICE SCONES). - [Internet]. 2019 Jun. 25 [cited 2024 May 23];11(21, January-June):193-20. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/11434