1.
บทความวิจัย ใ. ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). - [Internet]. 2018 Dec. 30 [cited 2024 Jun. 12];10(20, July-December):170. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10879