[1]
ชายเกตุ ส., วงษ์ไทย ศ., เชาวนลิขิต อ., พาชีครีพาพล อ., การะเวก ช., and สุริยะศิริบุตร ส., “การบริโภคน้ำพริกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (CHILLI PASTE CONSUMPTION AMONG CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN)”, -, vol. 2, no. 3, pp. 64–79, Jun. 2010.