[1]
นิรันตรัตน์ ช., “นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS)”, -, vol. 2, no. 3, pp. 1–13, Jun. 2010.