[1]
ศรีหล่มสัก ส., กมลอินทร์ อ., เพริศแก้ว ธ., and ภูมลี ก., “ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION)”, -, vol. 1, no. 2, pp. 111–124, Feb. 2010.