[1]
โบว์พัฒนากุล ต. and ภัทรไพบูลย์ชัย อ., “ผลของกาวพอลิยูริเทนต่อสมบัติการยึดติดระหว่างยางวัลคาไนซ์และหนังสังเคราะห์ (THE EFFECT OF POLYURETHANE ADHESIVE FOR ADHESION PROPERTY OF VULCANIZED RUBBER AND SYNTHETIC LEATHER)”, -, vol. 1, no. 2, July-December, pp. 92–101, Feb. 2010.