[1]
พัชรเมธา ต., “การพัฒนางานออกแบบหัตถกรรมจากกรรมวิธีการทำเครื่องเขิน (THE DEVELOPMENT OF CRAFT FROM LACQUER WARE PRODUCTION PROCESS)”, -, vol. 1, no. 2, pp. 78–91, Feb. 2010.