[1]
ญาณะชัย ก., คูหาเปรมะ ธ., and วายุภักตร์ พ., “การศึกษาการลดภาระความร้อน จากอุปกรณ์กันแดดภายนอกอาคารในพื้นที่หน้าต่างกระจกเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ: กรณีศึกษาห้องสมุด ชั้นสอง อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ”, -, vol. 1, no. 2, pp. 40–59, Feb. 2010.