[1]
ชายเกตุ ส. and หาญรุ่งโรจน์ ต., “ผลกระทบของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (IMPACT OF TRANS FATTY ACID ON CARDIOVASCULAR DISEASE)”, -, vol. 1, no. 2, July-December, pp. 30–39, Feb. 2010.