[1]
อุดมเพทายกุล ม., “การป้องกันอันตรายจากแสงแดด (PHOTO PROTECTION)”, -, vol. 1, no. 2, July-December, pp. 6–14, Feb. 2010.