[1]
ยกส้าน ส., “คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน”, -, vol. 1, no. 2, July-December, pp. 1–5, Feb. 2010.