[1]
เกิดทรัพย์ ป., “การปรับตัวในสภาวะกรดของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ Lactobacillus (ACID STRESS RESPONSES OF PROBIOTIC LACTOBACILLUS)”, -, vol. 8, no. 16, pp. 70–86, Jan. 2017.