[1]
เอกวรพจน์ ป., “วัสดุบูรณะฟันเรซินคอมโพสิต: ส่วนประกอบ การพัฒนา และการเลือกใช้งาน (DENTAL RESIN COMPOSITE: COMPOSITION, DEVELOPMENT AND SELECTION)”, -, vol. 6, no. 12, July-December, pp. 122–133, Feb. 2015.