[1]
สหัสเนตร ว. and วิมลจิตต์ ส., “ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันต่อความแข็งแรงของพันธะของเรซินซีลเลอร์ (EFFECT OF ROOT CANAL IRRIGATING SOLUTION ON BOND STRENGTH OF RESIN SEALER)”, -, vol. 1, no. 1, pp. 100–108, May 2009.