[1]
ตั้งจิตสิตเจริญ ส., “การออกแบบด้ามเครื่องมือตัดแบบสั่นสองทิศทางสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี (DESIGN OF TWO-DIRECTION VIBRATION CUTTING TOOL HOLDER FOR CONVENTIONAL CNC TURNING MACHINE)”, -, vol. 1, no. 1, pp. 83–99, May 2009.