[1]
ขามประโคน ว. and ม่วงไทย พ., “การเกิดสีดำคล้ำในซีอิ๊วที่ได้จากถั่วเหลืองและถั่วมะแฮะ (BROWNING IN SOY SAUCE FERMENTEM FROM SOYBEAN AND PIGEON PEAS)”, -, vol. 1, no. 1, pp. 46–53, May 2009.