[1]
ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ภ. and L. H. Mair, “อิทธิพลของความล้าต่อการยึดติดระหว่างวัสดุบูรณะฟันเซรามิกชนิดเฟลสปาติกและผิวเคลือบฟันธรรมชาติของมนุษย์ (THE INFLUENCE OF FATIGUE IN RESIN-BONDED CERAMIC/ENAMEL BONDS)”, -, vol. 1, no. 1, pp. 34–45, May 2009.