[1]
ตั้งเจริญ ว., “การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์”, -, vol. 1, no. 1, pp. 1–6, May 2009.