[1]
เลียวกิตติกุล ด., ชัยวิรัตนะ ว., หาญพานิชเจริญ ม., and อารมย์ดี ฉ., “การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบัวบก (FORMULATION OF CREAM CONTAINING EXTRACT FROM CENTELLA ASIATICA)”, -, vol. 2, no. 4, July-December, pp. 39–53, Apr. 2011.