[1]
สายหยุดทอง ช. and แย้มสาย ณ., “การจัดทำแผนที่ผู้ใช้น้ำด้วยสมาร์ทโฟน (WATER-USER MAPPING BY SMARTPHONE)”, -, vol. 11, no. 22, pp. 35–41, Dec. 2019.