[1]
หนองเต่าดำ ส., ชัยรัตน์ ภ., เจริญผล ว., and ศิริวงศ์วิไลชาติ ป., “ผลของโฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของสโคนจากแป้งข้าวปลอดกลูเตน(THE EFFECT OF HYDROCOLLOIDS ON THE QUALITY OF GLUTEN-FREE RICE SCONES)”, -, vol. 11, no. 21, January-June, pp. 193–203, Jun. 2019.