[1]
บทความวิจัย ใ., “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)”, -, vol. 10, no. 20, July-December, p. 170, Dec. 2018.