[1]
เองสมบุญ ณ., ธนธรวงศ์ พ., and นิมมานนท์ ว., “การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของศีรษะ และต้นแขนขณะทำงานของนิสิตทันตแพทย์ที่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรม”, -, vol. 10, no. 19, January-June, pp. 31–49, Aug. 2018.