ชายเกตุ ส.; หาญรุ่งโรจน์ ต. ผลกระทบของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (IMPACT OF TRANS FATTY ACID ON CARDIOVASCULAR DISEASE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 1, n. 2, July-December, p. 30–39, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/859. Acesso em: 12 jun. 2024.