(1)
ชายเกตุ ส.; หาญรุ่งโรจน์ ต. ผลกระทบของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (IMPACT OF TRANS FATTY ACID ON CARDIOVASCULAR DISEASE). - 2010, 1, 30-39.