(1)
ยกส้าน ส. คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน. - 2010, 1, 1-5.