(1)
ขามประโคน ว.; ม่วงไทย พ. การเกิดสีดำคล้ำในซีอิ๊วที่ได้จากถั่วเหลืองและถั่วมะแฮะ (BROWNING IN SOY SAUCE FERMENTEM FROM SOYBEAN AND PIGEON PEAS). - 2009, 1, 46-53.