(1)
ตั้งเจริญ ว. การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์. - 2009, 1, 1-6.