(1)
Rungsiyanont, S.; Photipakde, P.; Piboonratanakij, P.; Taebunpakul, P.; Wanaratana, K. ความสัมพันธ์ของสันกระพุ้งแก้มเหตุสบฟันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคในกลุ่มข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว: การสำรวจเบื้องต้นในคณะทันแพทยศาสตร์ของไทย 4 สถาบันในช่วงเวลาหนึ่ง. - 2012, 4, 83-95.