(1)
เลียวกิตติกุล ด.; ชัยวิรัตนะ ว.; หาญพานิชเจริญ ม.; อารมย์ดี ฉ. การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบัวบก (FORMULATION OF CREAM CONTAINING EXTRACT FROM CENTELLA ASIATICA). - 2011, 2, 39-53.