(1)
หนองเต่าดำ ส.; ชัยรัตน์ ภ.; เจริญผล ว.; ศิริวงศ์วิไลชาติ ป. ผลของโฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของสโคนจากแป้งข้าวปลอดกลูเตน(THE EFFECT OF HYDROCOLLOIDS ON THE QUALITY OF GLUTEN-FREE RICE SCONES). - 2019, 11, 193-203.