(1)
บทความวิจัย ใ. ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). - 2018, 10, 170.