(1)
บทความวิจัย ร. รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). - 2018, 10, 191.