(1)
เองสมบุญ ณ.; ธนธรวงศ์ พ.; นิมมานนท์ ว. การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของศีรษะ และต้นแขนขณะทำงานของนิสิตทันตแพทย์ที่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรม. - 2018, 10, 31-49.