[1]
หนองเต่าดำ ส., ชัยรัตน์ ภ., เจริญผล ว. and ศิริวงศ์วิไลชาติ ป. 2019. ผลของโฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของสโคนจากแป้งข้าวปลอดกลูเตน(THE EFFECT OF HYDROCOLLOIDS ON THE QUALITY OF GLUTEN-FREE RICE SCONES). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 11, 21, January-June (Jun. 2019), 193–203.