Return to Article Details รูปแบบการยอมรับพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้บริการ สมาร์ทแอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพของ Gen X Download Download PDF