Return to Article Details ระบบโฟลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรีสำหรับการประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ Download Download PDF