วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal)


ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศวปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2562) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านทางระบบวารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Science e-Journal) เท่านั้น (โดยสามารถ Register ได้ที่เมนูทางด้านขวา)

 

  • ปิดรับ บทความของวารสารวิทยาศาสตร์เล่มที่จะตีพิมพ์เดือน ธันวาคม 2561 ปีที่ 34 ฉบับที่ 2
  • เปิดรับ บทความของวารสารวิทยาศาสตร์เล่มที่จะตีพิมพ์เดือน มิถุนายน 2562 ปีที่ 35 ฉบับที่ 1

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: วารสารวิทยาศาสตร์ มศว: ฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

- - - - - - - - - -

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ได้มีการเผยแพร่ อย่างเต็มรูปแบบ ดังนี้

  • รูปแบบวารสารสิ่งพิมพ์ (Print) โดยมีเลข ISSN 0857-1600 เผยแพร่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ 2528 จนถึงปัจจุบัน
  • รูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยมีเลข ISSN XXXX-XXXX (กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการขอจดเลข e-ISSN) เผยแพร่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

- - - - - - - - - -

Research Article Template

Review Article Template


Vol 34, No 1 (2561): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2561)


Cover Page


ISSN: 0857-1600