วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal)


ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศวปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2562) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านทางระบบวารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Science e-Journal) เท่านั้น (โดยสามารถ Register ได้ที่เมนูทางด้านขวา)

 

  • ปิดรับ บทความของวารสารวิทยาศาสตร์เล่มที่จะตีพิมพ์เดือน ธันวาคม 2561 ปีที่ 34 ฉบับที่ 2
  • เปิดรับ บทความของวารสารวิทยาศาสตร์เล่มที่จะตีพิมพ์เดือน มิถุนายน 2562 ปีที่ 35 ฉบับที่ 1

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: วารสารวิทยาศาสตร์ มศว: ฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

 

Research Article Template

Review Article Template


Vol 34, No 1 (2561): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2561)


Cover Page


ISSN: 0857-1600