Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

(

(Chanida Mitranun), ชนิดา มิตรานันท์
(Chanida Mitranun), ชนิดา มิตรานันท์
(Chaninpak Sriwanta), ชณิญภัค ศรีวันทา
(Chanisa Tantixalerm), ชนิศา ตันติเฉลิม
(Charuvajhara Bhumibhong), จารุวัชร ภูมิพงศ์
(Daranee Saksiriphol), ดารณี ศักดิ์ศิริผล
(Daranee Utairatanakit), ดารณี อุทัยรัตนกิจ
(DaraneeUtairatanakit), ดารณี อุทัยรัตนกิจ
(Janya Chuenkasem), จรรยา ชื่นเกษม
(Kamonchanok Pimwong), กมลชนก พิมพ์วงค์
(Kanokporn Vibulpatanavong), กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์
(Karuna Pitakton), กรุณา พิทักษ์ทนต์
(Maliwan Tammasaeng), มลิวัลย์ ธรรมแสง
(Maliwan Tammasaeng), มลิวัลย์ ธรรมแสง
(Nawarat Anantabut), นวรัตน์ อนันตบุษย์
(Paitoon Pothisarn), ไพฑูรย์ โพธิสาร
(Pantiwa Ngampojjanawong), พันทิวา งามพจนวงศ์
(Passakhon Ponrat), ภาสกร พลรัตน์
(Patcharin Mabut), พัชรินทร์ มะบุตร
(Pemakorn Nulueang), เปมากร หนูเหลือง
(Phakaporn Lertchamchongkul), ภคภรณ์ เลิศช่ำชองกุล
(Porntip Pongsungnern), พรทิพย์ ผองสูงเนิน
(Porrarat Sripinit), ปรรัตน์ ศรีพินิจ
(Sasinan Sirithadakunlaphat), ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
(Siriluck Prongsantia), สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ

1 - 25 of 79 Items    1 2 3 4 > >> 


กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร/โทรสาร 02 649 5000 ต่อ 15639
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise