การศึกษาความสามารถในการอ่านคำ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ชุดหนังสือนิทานภาพส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้

สารีหยุด คงเผือก, พัชรี จิ๋วพัฒนกุล

AbstractFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.