Thai Pharm Health Sci J

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal A Comparative Study of Carboxymethylcellulose and Enzyme-Containing Abstract   PDF
Thirayu Boonroung Thirayu Boonroung, Tanita Narongdej, Tanita Narongdej, Somratai Vadcharavivad, Somratai Vadcharavivad
 
Vol 11, No 4 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal A Comparison Between Actual and Preferred Participation In the Care Among Parents of Hospitalized Children in Vietnam Abstract   PDF
Dao Thi Phuong, Yunee Pongjatyrawit, Nujjaree Chaimongkol
 
Vol 11, No 3 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal A Review of New Ultra-long-Acting Basal Insulin: Insulin Glargine 300 Units Abstract   PDF
นอว์ จูนา พอว์, เนติ สุขสมบูรณ์, Naw Juna Paw, Naeti Suksomboon
 
Vol 7, No 2 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal A Survey on Traditional Knowledge of Herbal Utilization Recorded in Bood Khao Books Belonging to Mr. Wong Pimthatong, A Traditional Healer, Ban Ta Khun District, Surat Thani Province Abstract   PDF
Salay Kuning, Pirunrat Saelim, Sirikhwan Manee, Jetsadaporn Boonpormee, Patcharawalai Jaisamut, Oratai Neamsuvan
 
Vol 3, No 1 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Aliskiren ยาใหม่ในกลุ่ม Renin Inhibitors Abstract
ธีราพร ชนะกิจ
 
Vol 6, No 2 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal An Evaluation of Pharmacist Counseling to Patients Receiving Warfarin at Samutprakarn Hospital Abstract   PDF
Siraya Leekcharoen, Puree Anantachoti
 
Vol 13, No 2 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Antifungal Activity of Red-stemmed Ipomoea aquatica Forsk. Extracts against Dermatophytes and Malassezia sp. Abstract   PDF
Wannisa Raksamat, Thitiya Khanthorng, Nalinee Augkumpan
 
Vol 7, No 1 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Antimicrobial Activities of Cinnamomum zeylanicum Blume Bark Essential Oil - ฤทธิ์ต้านจุลชีพของนํ้ามันจากเปลือกอบเชยเทศ Abstract   PDF
Pilanthana Lertsatitthanakorn, Krongkarn Montree, Jaruwan Bunjong, Benchawan Samrual, Sirinapa Kotchan, ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, กรองกาญน์ มนตรี, จารุวรรณ บรรจง, เบญจวรรณ สำรวล, ศิรินภา โคตรจันทร์
 
Vol 5, No 2 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Antimicrobial Activity of Alkaloid from Roots of Vetiveria zizanoides (L.) Nash ex Small Abstract   PDF
Khesorn Nantachit, Manasnant Bunchoo, Banyong Khantava, Chantana Khamvan
 
Vol 4, No 1 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Antimicrobial Activity of Hexane and Dichloromethane Extracts from Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng Leaves Abstract
Khesorn Nantachit, Patoomratana Tuchinda
 
Vol 6, No 1 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Antimicrobial Use in Hospital-Acquired Pneumonia with Abstract   PDF
Chankit Puttilerpong Chankit Puttilerpong, Warangkana Chawanasit, Wallapa Laohawaleesan, Wikanda Rungsang, Puangpen Ritteeverakul
 
Vol 14, No 1 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Antioxidant Capacities and Total Phenolic Contents of Selected Actinomycetes sp. Abstract   PDF
Supattra Kurakhamsang, Somporn Moonmangmee, Nongpanga Khunajakr, Duangtip Moonmangmee
 
Vol 12, No 1 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Antioxidant Properties and Total Phenolic Content of Selected Traditional Thai Medicinal Plants Abstract   PDF
Patcharaporn Chaisri, Nonglak Laoprom
 
Vol 6, No 3 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Antioxidative Effect of Alpinia Conchigera Rhizome Extracts - ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเหง้าข่าลิง Abstract   PDF
Noppawat Pengkumsri, Chattupol Kantamul, Pattaraporn Towattanakit, Wachirawit Wongsarat, Wanida Jaiman, Nipaporn Muangchan, Suparat Chanluang, นพวัฒน์ เพ็งคำศรี, จัตุพล กันทะมูล, ภัทราภรณ์ โตวัฒนกิจ, วชิรวิทย์ วงศ์ษารัฐ, วนิดา ใจหมั่น, นิภาพร เมืองจันทร์, ุภารัตน์ จันทร์เหลือง
 
Vol 6, No 3 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Application of Polyvinyl Acetate as Release Controlling Agent in 17β-Estradiol Implant Matrices Abstract   PDF
Supot Wittayanukulluck, Jittima Chatchawalsaisin, Poj Kulvanich, สุพจน์ วิทยานุกุลลักษณ์, จิตติมา ชัชวาลไสสินธิ์, พจน์ กุลวนิชย์
 
Vol 6, No 3 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Appplication of Fatty Acids as Skin Permeation Enhancers - การประยุกต์ใช้กรดไขมันในการเพิ่มการซึมผ่านยาผ่านทางผิวหนัง Abstract
Ponwanit Charoenputtakun, Tanasait Ngawhirunpat, พรวนิช เจริญพุทธคุณ, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
 
Vol 7, No 3 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Artificial Neural Network for Solid Dosage Form Applications-โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการประยุกตใ์ช้ในเภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็ง Abstract   PDF
Prachya Katewongsa, Thawatchai Phaechamud, Lawan Sratthaphut, ปรัชญา เกตุวงศา, ธวัชชัย แพชมัด, ลาวัลย์ ธ ศรัทธาพุท
 
Vol 12, No 2 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Assessment of Compliance with the Good Manufacturing Practice Criteria for Drinking Water in Sealed Containers among Manufacturers in Chachoengsao Province, Thailand Abstract   PDF
Paninitorn Ngamsiri, Assadang Polnok
 
Vol 13, No 1 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Assessment of Internal Consistency and Convergent Validity of the Activities-specific Balance Confidence (ABC) Scale Thai Version Abstract   PDF
Kamonthip Nanthapaiboon, Jiraporn Wannapakhe, Nitaya Viriyatarakij, Rumpa Boonsinsukh
 
Vol 12, No 1 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Assessment of the Oral Contraceptive Flowchart at Community Pharmacies in Phasi Charoen District, Bangkok Abstract   PDF
On-uma Chokjaroenrat, Kingkarn Wichit, Apiruk Wongruttanachai, Daranee Chiewchantanakit
 
Vol 10, No 3 (2015): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Associations between Child Gender, Severity of Illness, Social Support, and Self-management of Vietnamese School-age Children with Asthma Abstract   PDF
Faida Annisa, Pornpat Hengudomsub, Wannee Deoisres
 
Vol 6, No 2 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Basic Chemistry Calculation Achievement Enhancement for Pharmacy Students Using Chemistry Calculation Exercise Abstract   PDF
Wattanaporn Phattanaphakdee, Patcharwee Nunthanavanit, Nittaya Naphol, Chayanid Sornchaithawatwong, Boonta Chutvirasakul
 
Vol 6, No 2 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Benzoyl Peroxide:Current Status and Its Delivery System Abstract   PDF
Jongjan Mahadlek, Thawatchai Phaechamud
 
Vol 6, No 2 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Burden among Caregivers of Patients with Schizophrenia in Thai Nguyen, Vietnam Abstract   PDF
Ngo Xuan Long, Pornpat Hengudomsub, Wannee Deoisres
 
Vol 3, No 3 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Carboxymethylglucan in Cosmetics Abstract   PDF
Mayuree Kanlayavattanakul, Nattaya Lourith
 
Vol 3, No 3 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Characteristics of Heart Failure Patients Taking Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor and Experiencing Hyperkalemia Abstract   PDF
Adinat Umnuaypornlert, Mayuree Tangkiatkumjai, Torpong Wattanasombat
 
Vol 3, No 2 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Chemical Constituent of the Hexane Extract from Leaves of Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. Abstract   PDF
Khesorn Nanthachit, Patoomratana Tuchinda2
 
Vol 6, No 1 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Clinical Teaching Effectiveness of Instructors and Preceptors Abstract   PDF
Chadaporn Wattanawilai
 
Vol 6, No 4 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Coating of Fine Particles with Stearic acid Using Rapid Expansion of Supercritical Carbon Dioxide Abstract   PDF
Thanakorn Khroengkhamjornkit, Jittima Chatchawalsaisi, Poj Kulvanich
 
Vol 3, No 3 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Comet Assay of Different Parts of Areca catechu L. Extracts Abstract   PDF
Anongnart Mesnukul, Jongjan Mahadlek, Thawatchai Phaechamud
 
Vol 3, No 2 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Comparison Drug Release from Simple and Layered Matrix Systems Containing Hydroxypropyl Methylcellulose Abstract   PDF
Thawatchai Phaechamud
 
Vol 6, No 3 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Comparison of Neck Movement between Dentists with and without Work Related Musculoskeletal Pain Abstract   PDF
Bhornsawan Thanathornwong, Siriwan Suebnukarn, พรสวรรค์ ธนธรวงศ์, ศิริวรรณ สืบนุการณ์
 
Vol 7, No 2 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Comparison of Pharmacy Student’s and Other Students’ Attitude towards Ethical Issues in Professional Practices: A Case of Community Pharmacist Abstract   PDF
Rapeepun Chalongsuk, Yaowalak Amrumpai, Nattya Kapol, Sirithip Pattranupat
 
Vol 6, No 3 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal CYP1A1 Gene: A Cancer Risk Modifier Abstract   PDF
Kanokwan Jarukamjorn, Papimon Rermruksakul, กนกวรรณ จารุกำจร, ปภิมล เริ่มรักสกุล
 
Vol 6, No 2 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Depression and Its Associated Factors among Vietnamese Undergraduate Nursing Students Abstract   PDF
Hoang Minh Huong, Pornpat Hengudomsub, Wantana Suppaseemanont
 
Vol 4, No 2 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Determination of Lead Amount in Noodle Soup Abstract   PDF
Khesorn Nantachit, Prapart Phoowiang, Umaporn Pusod
 
Vol 5, No 4 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Determination of Saxitoxin by Receptor Binding Assay: A New Radiolabeled Kit in Thailand Abstract   PDF
Kanitha Srisuksawad, Boonsom Porntepkasemsan, Chalermsin Permtermsin
 
Vol 11, No 4 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Developing Inventory Management Policy for Drugs with Medium and Low Consumption Value in Hospital Abstract   PDF
Duangpun Kritchanchai, Sineenart Krichanchai
 
Vol 6, No 2 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Development and Effectiveness Evaluation of A Computer Assisted Instruction Lesson on Pharmacokinetics of Aminoglycosides Abstract   PDF
Peeraya Klinmalee, Janthip Kanjanasilp
 
Vol 6, No 1 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Development and Validation of Oseltamivir Carboxylate Abstract   PDF
Suchada Jongrungruangchok Suchada Jongrungruangchok, Boontarika Boonyapiwat, Thanapat Songsak
 
Vol 14, No 3 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Development of Drug Therapy Management System by the participation of Pharmacist in Multidisciplinary Team: A Participatory Action Research in the Non-communicable Disease Clinic at Damnoensaduak Hospital Abstract   PDF
Kwanchanok Inthajak, ํYaowalak Amrumpai
 
Vol 7, No 1 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Development of Knowledge Management Website for Drug Information Pharmacists- การพัฒนาเว็บไซดก์ารจัดการความรู้สำหรับเภสัชกรที่ให้บริการเภสชัสนเทศ Abstract   PDF
Pongsak Kooprasertying, Wanchai Treyaprasert, พงษ์ศักดิ์ คูประเสริฐยิ่ง, วันชัย ตรียะประเสริฐ
 
Vol 6, No 2 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Development of Medication Reconciliation Process for Inpatients Abstract   PDF
Wittanee Getpook, Waraporn Poomapirat
 
Vol 15, No 4 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal (published online on January 2, 2021) Development of Mobile Application for Medicinal Information and Home-visiting Program in Sub-district Health-promoting Hospitals, Ongkharak Hospital Network, Nakhonnayok Abstract   PDF
Sarunyakorn Raowong, Chadaporn Soodtibut, Pechsuda Sriwiang, Porntipa Aiemsum-ang, Chutwadee Krisanapun, Suraches Meerith, Pattarawit Rukthong
 
Vol 12, No 4 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Development of Syringe Drawing Device for Reducing Insulin Injection Errors in Diabetic Patients Abstract   PDF
Molthicha Charachit, Assadang Polnok
 
Vol 15, No 1 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Development of the Supporting and Promoting System for Appropriate Antibiotics Use in a Community Hospital by Concept Mapping Techniques with a Multidisciplinary Team Abstract   PDF
Phenphak Horadee, Rodchares Hanrinth, Saithip Suttiruksa
 
Vol 6, No 3 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Diabetic Induction in Experimental Mouse Model - การชักนำภาวะเบาหวานในหนูทดลอง Abstract   PDF
Kanokwan Jarukamjorn, Thinnakorn Lao-ong, Waranya Chatuphonprasert, กนกวรรณ จารุกำจร, ทินกร เหล่าออง, วรัญญา จตุพรประเสริฐ
 
Vol 13, No 3 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Discrimination of Botanical Origin of Chan-thet, Chan-hom, Chan-chamot, Chan-khao and Chan-thana Using Chemical Test and Thin-layer Chromatography Abstract   PDF
Worrakanya Narakornwit, Tasamaporn Sukwattanasinit, Bunyapa Wangwattana, Sunanta Srisopon, Jankana Burana-osot, Uthai Sotanaphun
 
Vol 6, No 4 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Diuretic Effects of Roselle (Hibiscus Sabdariffa) – Stevia (Stevia Rebaudiana) Tea Compared with Hydrochlorothiazide in Diabetic Patients with Hypertension Abstract   PDF
Sasithorn Sangnate, Thitima Wattanavijitkul, Somkiat Sangwatanaroj
 
Vol 11, No 3 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Doxycycline and Metronidazole Exhibit a Synergistic Antibacterial Activity against Porphyromonas gingivalis Abstract   PDF
ปุรินทร์ เจริญสุขใส, จงจันท์ มหาดเล็ก, ธวัชชัย แพชมัด, จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์, Purin Charoensuksai, Jongjan Mahadlek, Thawatchai Phaechamud Mahadlek, Juree Charoenteeraboon
 
Vol 4, No 2 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Drug Release through PEG-Xanthan Gum-Lactose Matrix Comprising Different Amount of Drug Abstract   PDF
Anongnart Mesnukul, Thawatchai Phaechamud
 
Vol 13, No 2 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Drug-related Problems in Elderly People with Chronic Diseases in Sinsamut Community, Pathumthani Province, Thailand Abstract   PDF
Anuphap Pitiratanaworanat, Patchaya Kochsiripong
 
Vol 14, No 2 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Editorial Note Abstract   PDF
Charoen Treesak
 
Vol 14, No 3 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Editorial Note Abstract   PDF
Charoen Treesak
 
Vol 14, No 4 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Editorial Note Abstract   PDF
Charoen Treesak
 
Vol 15, No 1 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Editorial Note Abstract   PDF
Charoen Treesak
 
Vol 7, No 2 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effect of High Protein Diet on Pharmacokinetic Parameters of Theophylline in Healthy Thai Volunteers Abstract   PDF
Chalitpon Na Nakorn, Wantanee Panawarangkul, Narubodee Phadoongsombut, Kamonthip Wiwattanawongsa1
 
Vol 3, No 1 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effect of Particle Size of Chitosan on Drug Release from Layered Matrix System Comprising Chitosan and Xanthan Gum Abstract   PDF
Thawatchai Phaechamud
 
Vol 5, No 1 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effect of Temperature and Duration Time on Polyphenols Extract of Areca catechu Linn. Seeds Abstract   PDF
Chanchai Sardsaengjun, Aranya Jutiviboonsuk
 
Vol 14, No 4 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effect of Three Natural Polymers on the Release Kinetics of Propranolol HCl from Hydrophilic Swellable Matrices I: Matrices Containing Microcrystalline Cellulose Abstract   PDF
Somboon Jateleela, Satit Puttipipatkhachorn, Wandee Gritsanapan, Sirirat Raddusadee, Kanchanaporn Tongthong
 
Vol 13, No 3 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effectiveness of Health Educational Program Based on Health Belief Model, Self-efficacy and Social Support to Prevent Opisthorchiasis among Primary School Students in Bandung District, Udonthani Province, Thailand Abstract   PDF
Sarinthorn Intanam, Niramon Muangsom
 
Vol 15, No 2 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effectiveness of Nursing Guideline to Prevent Postpartum Hemorrhage on Blood Loss and Rate of Postpartum Hemorrhage after Cesarean Section Abstract   PDF
Jurairut Meetipkit, Tippawan Iamchareon
 
Vol 13, No 3 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effects of a Healthy Eating and Physical Activity Promoting Program among Preschool-age Children Abstract   PDF
Mayurachat Kanyamee, Srisuda Rassamepong, Penprapa Suttumma
 
Vol 15, No 4 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal (published online on January 2, 2021) Effects of Collaborative Drug Therapy Management Protocol Use for Controlling Blood Sugar levels of Patients with Diabetic Kidney Disease Visiting Diabetic Clinic of a General Hospital Abstract   PDF
Suchada Manirudj, Paveena Sonthisombut, Anchana Panich
 
Vol 15, No 4 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal (published online on January 2, 2021) Effects of Food and Nutrition Literacy Program on Food Consumption Behaviors among Junior High School Students at Wang Sai Phun District, Phichit Province Abstract   PDF
Kingkaew Samruayruen
 
Vol 13, No 1 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effects of Hormones on Bone Cells in Elderly People and Their Influence on Osteopenia Abstract   PDF
Thaneeya Hawiset
 
Vol 13, No 2 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effects of Lemongrass (Cymbopogon citratus) Essential Oil Inhalation on Cognitive Performance and Mood in Healthy Women Abstract   PDF
Napatr Sriraksa, Maroot Kaewwongse, Wathita Phachonpai, Thaneeya Hawiset
 
Vol 15, No 1 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effects of Music-based Group Reminiscence Program on Depression in the Elderly at Social Welfare Development Center for Older Persons Abstract   PDF
กานดา มั่นคง Kanda Mankong, รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ Rarcharneeporn Subgranon, สหัทยา รัตนจรณะ Sahattaya Rattanajarana
 
Vol 14, No 1 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effects of Patient Education on the Use of Herbal and Nutritional Supplements in Patients with Renal Impairment Abstract   PDF
Peeraya Sriphong, Theerapong Seesin, Korawich Wongsattawat, Chonticha Somkul, Ngamta Namsawang
 
Vol 6, No 1 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effects of Pharmaceutical Care in Colorectal Cancer Patients Abstract   PDF
Benjamart Cushnie Benjamart Cushnie, Pijuksana Maneephan
 
Vol 7, No 3 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effects of Potential Development in Health Promotion Leadership on Nursing Students’ Knowledge, Attitude, and Practice of Health Promotion- ผลของการพ้ฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อระด้บความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสร้างเสริม สุขภาพของนักศึกษาพยาบาล Abstract   PDF
Uayart Chuchuen, Pimol Wanwilai, Staporn Klangkarn, Passakorn Netthipwal, เอื้อญาติ ชูชื่น, พิมล พันธุ์วิไล, สถาพร กลางคาร, ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์
 
Vol 5, No 4 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effects of Soy Protein Isolate Supplementation on Biomarkers of Cardiovascular Disease in Type 2 Diabetic Patients Abstract   PDF
Em on Chaiprateep, Oranong Kangsadalampai, Kulwara Meksawan, Cheeraratana Cheeramakara
 
Vol 6, No 3 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effects of Thai Herbs Used in Traditional Women Remedies on the Uterine Contraction - การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรที่มีในตำรับยาสตรีแผนโบราณ ต่อการหดตัวของมดลูก Abstract   PDF
Jainuch Kanchanapoo, Rawiwan Kaewamatawong, Suparat Khamdang, Kanyaphat Chinsai, Sirinuch Ubolwat, Kwanruan Jandee, ใจนุช กาญจนภู, ระวิวรรณ แก้วอมตะวงศ์, สุภารัตน์ คำแดง, กัลยาภัทร ชินทรา, ศิรินุช อุบลวัฒน์, ขวัญเรือน จันดี
 
Vol 14, No 3 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effects of Thai Traditional Play Program on the Ability to Control Muscle and Reaction Time of Muscle among Female Students in the Primary School Abstract   PDF
Thanumporn Thonglong, Piangpen Bussamongkhon
 
Vol 12, No 2 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effects of the Education and Family Support Program on Women with Maternity Blues Abstract   PDF
Waraporn Patisang, Wantana Suppseemanont, Supit Siriarunrat
 
Vol 9, No 3 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effects of the Illness Representation Based Education Program (IRBEP) on Medication Adherence among Patients with Schizophrenia in Indonesia Abstract   PDF
ศรี โนวิตายานี, วีณา คันฉ้อง, วันดี สุทธรังษ์, จารุวรรณ กฤตย์ประชา, Sri Novitayani, Weena Chanchong, Wandee Suttharangsee, Charuwan Kritpracha
 
Vol 12, No 4 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effects of the Supportive-Educative Nursing Program on Self-care Knowledge, Self-care Behavior and Clinical Outcomes of Hypertensive Patients at Risk of Renal Complications Abstract   PDF
Maliwan Chaiyakod, Wanlapa Kunsongkiet, Khemaradee Masingboon
 
Vol 12, No 3 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effects of Traditional Thai Hermit's Exercise or Ruesi Dudton on Flexibility and Range of Motion in Female University Students Abstract   PDF
Thanumporn Thonglong, Korawan Rattanathantong
 
Vol 12, No 3 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effects of Tramadol on the International Normalized Ratio of Outpatients Receiving Warfarin: A Prospective Cohort study Abstract   PDF
Warin Mainoi, Paveena Sonthisombat
 
Vol 12, No 1 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Effects of Using Guideline for Home Visits for Family Pharmacists of Samutsakhon Hospital Abstract   PDF
Salisa Saploy, Yaowalak Amrumpai, Charoen Treesak
 
Vol 11, No 4 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Efficacy and Tolerability of Nebulized 80-mg Colistin in Patients with Hospital-Acquired Pneumonia and Ventilator Associated Pneumonia Caused by A. baumannii Abstract   PDF
Wasan Kaatip, Wichai Santimaleeworagun, Thavatchai Sabprasert, Onuma Pongpa, Penninah Oberdorfer
 
Vol 14, No 2 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Efficacy of Bisphosphonates for Preventing Osteoporotic Fracture in Postmenopausal Women: A Systematic Review and Meta – Analysis Abstract   PDF
Waranee Bunchuailua, Srisakun Sinsawad, Witoon Auparigtatipong
 
Vol 14, No 2 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Efficacy of Non-Bisphosphonates for Prevention of Osteoporotic Vertebral Fracture in Postmenopausal Women: A Systematic Review and Meta-Analysis Abstract   PDF
Waranee Bunchuailua, Witoon Auparigtatipong, Srisakun Sinsawad
 
Vol 13, No 4 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Efficacy of Thai Traditional Medicines on Stress among University Students Abstract   PDF
Pitchayapa Attanoruk*, Pitchayapha Inphrom, Jatuporn Panusnothai, Charinan Jaengklang, Arwut Hongsiri, Suchada Manok, Gusumad Tunchai, Nantiya Manhmay, Sittipong Pornprasit
 
Vol 13, No 4 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Efficiency of Interactive Multimedia Course on Oral Health Care for Thai Elderly Abstract   PDF
Patcharaporn Chaipattanametee
 
Vol 4, No 1 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Endocannabinoid System Abstract   PDF
วิมล พันธุเวทย์
 
Vol 13, No 3 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Erythropoietin Management in Sub-district Health Promotion Hospitals in Phetchaburi Province Abstract   PDF
Pornaree Kumwongsa, Yaowalak Amrumpai, Chukiat Phianchana
 
Vol 6, No 1 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Eutectic System in Pharmaceutical Applications Abstract   PDF
Sarun Tantarawongsa, Thawatchai Phaechamud
 
Vol 10, No 3 (2015): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Evaluation of Equations for Prediction of Serum Digoxin Concentration at Digoxin Clinic in Community Hospitals Abstract   PDF
Mayula Lomarat, Peeraya Sriphong, Jantip Kanjanasilp, Yupaporn Preechagoon
 
Vol 15, No 2 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Experiences of Sexual Health Literacy in Sexual Relationship among Female Adolescent Students with Unplanned Pregnancy: A Qualitative Stud Abstract   PDF
Rapeepan Narkbubpha, Wanee Deoisares, Yunee Pongjaturawit, Moira Graham, Clare Whitfield
 
Vol 13, No 2 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors Affecting Competencies in Consumer Protection among Officers in the District Health Networks of Maha Sarakham Province, Thailand Abstract   PDF
Boontom Papapae, Roungreung Sankosa, Kasien Nuannuam
 
Vol 7, No 3 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors Affecting Drug Use Behaviors of Village Health Volunteers - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาของอาสาสม้ครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน Abstract   PDF
Daoroong Komwong, Thewthus Sangkhawat, ดาวรุ่ง คำวงศ์, ทิวทัศน์ สังฆวัตร์
 
Vol 11, No 3 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors Associated with Learning Happiness of Nursing Students, Faculty of Nursing, Srinakharinwirot University Abstract   PDF
สุคนธ์ วรรธนะอมร, Sukon Vattanamorn, อภิญญา ไชยนุ, อภิญญา ไชยนุ, พีร์เชิญ สมีกลาง, พีร์เชิญ สมีกลาง, อริสา สุทธิชุม, อริสา สุทธิชุม, อัจฉรา สายสุจริต, อัจฉรา สายสุจริต, ปัทมา นาสมโภชน์, ปัทมา นาสมโภชน์, Sukon Vattanamorn, Sukon Vattanamorn, Sirisa Chamsui, Sirisa Chamsui, Apinya Chainu, Apinya Chainu, Peechern Sameeklang, Peechern Sameeklang, Arisa Suttichum, Arisa Suttichum, Oatchara Saisujarit, Oatchara Saisujarit, Pattama Nasompoch, Pattama Nasompoch
 
Vol 11, No 1 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors Associated with Maternal Behavior in Prevention of the Hand, Foot and Mouth Disease in Young Children, Vietnam Abstract   PDF
Nguyen Thi Nga, Yunee Pongjaturawit, Nujjaree Chaimongkol
 
Vol 11, No 1 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors Associated with Maternal Perception of Health-related Quality of Life of Vietnamese Preschoolers with Acute Lymphoblastic Leukemia Abstract   PDF
Do Minh Phuong Minh Phuong, Yunee Pongjaturawit, Nujjaree Chaimongkol
 
Vol 14, No 1 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors Associated with Medication Adherence Behavior among Hypertensive Patients Abstract   PDF
Wapee Tinnarat, Nithra Kitreerawutiwong
 
Vol 10, No 2 (2015): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors Influencing Eating Behaviors among Type 2 Diabetes Mellitus Patients in Sidoarjo Sub-district, East Java, Indonesia Abstract   PDF
Kusuma Wijaya Ridi Putra, Chanandchidadussadee Toonsiri, Suwanna Junprasert
 
Vol 14, No 2 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors Influencing Patient Health Behaviors for Delaying the Progress in Stage 3 - 4 Chronic Kidney Disease Patients at Khlongkhlung Hospital, Khampangphet Province Abstract   PDF
Kungsadan Hanpaiboon, Chayanin Pratoomsoot
 
Vol 4, No 4 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors Influencing Regulation of CYP2B Expression Abstract   PDF
Latiporn Udomsuk, Kanokwan Jarukamjorn
 
Vol 14, No 1 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors Influencing Self-management of End-stage Renal Disease (ESRD) Patients Undergoing Hemodialysis in Bhutan Abstract   PDF
Dipsika Rai, Aporn Deenan, Nisakorn Krungkraipetch
 
Vol 12, No 4 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors Influencing Well-being of Patients with Myocardial Infarction Abstract   PDF
Sanguan Thanee, Aporn Deenan, Wachiraporn Sumonwong, Somsamai Rattanagreethakul, Chatchawal Wattanakul
 
Vol 9, No 2 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors Predicting Contraceptive Use among Women Seeking Induced Abortion in Dhaka, Bangladesh Abstract   PDF
ราบียา บาศรี, วรรณี เดียวอิศเรศ, วรรณทนา ศุภสีมานนท์, Rabeya Basri, Wannee Deoisres, Wantana Suppaseemanont
 
Vol 12, No 2 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors Predicting Psychological Well-being of Community-residing Older Adults Abstract   PDF
Pornpat Hengudomsub, Duangjai Watanasin, Pornpan Srisopa, Waree Kangchai
 
Vol 15, No 2 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors Predicting the Evidence-Based Practice Implementation for Postpartum Hemorrhage Management among Intrapartum-Nurses in Community Hospitals Abstract   PDF
Jiranee Panyapin, Wanee Deoisares, Nujjaree Chaimongkol
 
Vol 8, No 4 (2013): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors related to Preoperative Anxiety among Patients undergoing Abdominal Surgery in Phu Tho Province General Hospital, Vietnam Abstract   PDF
Cuong Cao Do, Supaporn Duangpaeng, Pornpat Hengudomsub
 
Vol 11, No 1 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors Related to Sleep Disturbance among Patients with Lower-limb Fracture undergoing Orthopedic Surgery in Vietnam Abstract   PDF
Dung Thi An Phan, Yupin Tanatwanit, Aporn Deenan
 
Vol 9, No 2 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Factors Related to Tuberculosis Preventive Behaviors among Tuberculosis Patient Attendants in Dhaka, Bangladesh Abstract   PDF
เฟอร์ดัส จาฮาน, สมสมัย รัตนกรีฑากุล, ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ, Ferdous Jahan, Somsamai Rattanagreethakul, Chanandchidadussadee Toonsiri
 
Vol 3, No 3 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Formulation Factors Affecting the Physicochemical Properties of 2-in-1 Cleansing Products Abstract   PDF
Somchai Luangsanam, Narong Mulsri, Artitaya Boonrod, Ornlaksana Paeratakul
 
Vol 3, No 3 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Formulation Variables Affecting Physicochemical Properties and Drug Release of Matrix Tablet Fabricated with Mold Technique Abstract   PDF
Photchanart Toprasri, Chatchai Chinpaisal, Thawatchai Phaechamud
 
Vol 7, No 4 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Goal Achievement of Low-Density Lipoprotein Cholesterol Levels in Patients with Ischemic Stroke and Hyperlipidemia at Prasat Neurological Institute Abstract   PDF
Sermsook La-ongsuwan, Tanawadee Chor. Soraphong, Kwanchai Bunrukchai, Kusuma Jaemsuk
 
Vol 6, No 4 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Green Microemulsions for Cosmetics Abstract   PDF
Natthida Pakpayat, Songwut Yotsawimonwat, Prapaporn Boonme
 
Vol 11, No 2 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Health Promoting Behaviors among Family Caregivers of Patients with Heart Failure Abstract   PDF
จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์, เจริญ ตรีศักดิ์, Juntima Rerkluenrit, Charoen Treesak
 
Vol 7, No 1 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Hemoglobin Levels Influence Pharmacokinetics of Tacrolimus in Kidney Transplant Patients Abstract   PDF
Sawitree Praisuwan, Somratai Vadcharavivad, Yingyos Avihingsanon, สาวิตรี ไพรสุวรรณ, สมฤทัย วัชราวิวัฒน์, ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์
 
Vol 4, No 1 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal HPMC Matrix Granule Formation: Selection of Suitable Granulating Fluid Abstract   PDF
Wanwilai Darunkaisorn, Jongjan Mahadlek, Thawatchai Phaechamud
 
Vol 3, No 2 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Identification and Determination Methods of Aspartame Abstract   PDF
Khesorn Nantachit, Somporn Putiyanan, Prapart Phoowiang
 
Vol 5, No 3 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Identification of Murraya koenigii (L.) Spreng Using DNA Barcoding Technique Based on the ITS Sequence Abstract   PDF
Worapan Sitthithaworn, Lalita Wirasathien, Lalida Kampiranont, Panisara Khomdej, Walalee Waiyasilp
 
Vol 6, No 3 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal In Vitro Effect of LPS on HMGB1 Expression in Human Periodontal Ligament Fibroblast Abstract   PDF
Kanit Nuntasenee, Narongsak Laosrisin, Nirada Dhanesuan, กนิษฐ์ นันทเสนีย์, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, นิรดา ธเนศวร
 
Vol 13, No 2 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Incidence and Survival Rate of Having Newborn with Low Birth Weight and its Determinants among Thai Women Abstract   PDF
Watcharee Dankul, Lawan Rattanasatien, Chayapa Imchit, Jantana Panburana
 
Vol 6, No 3 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Inhibitory Effect of Water Extract from Stephania venosa Tubers on Serotonin Receptors Expressed in Xenopus Oocytes Abstract   PDF
Pathama Leewanich, ปัทมา ลี้วนิช
 
Vol 15, No 3 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Introduction Abstract   PDF
Charoen Treesak
 
Vol 12, No 4 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Investigation of the Progression and Management of Chronic Kidney Disease in Adult Patients with Diabetes and/or Hypertension Abstract   PDF
Tassanee Kawkratoke, Peeraya Sriphong, Suratchada Chanasopon
 
Vol 12, No 3 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Investigation of the Reporting System of Schedule-4 Psychotropic Substances in Thailand: A Case Study of Pinazepam Abstract   PDF
Kanokwan Sopakitiboon, Yaowalak Amrumpai
 
Vol 6, No 1 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Iontophoresis: Skin Permeation Enhancement and Applications Abstract   PDF
Sureewan Duangjit, Tanasait Ngawhirunpat
 
Vol 10, No 2 (2015): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Item Analysis, Validity and Reliability of the Patient–Reported Outcome Measure of Pharmaceutical Therapy for Quality of Life (PROMPT-QoL) at Ramathibodi Hospital Abstract   PDF
ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง, วิชช์ เกษมทรัพย์, Pattarin Sukarnjanaset, Phantipa Sakthong, Vijj Kasemsup
 
Vol 7, No 1 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Items and Value of Household Leftover Medicines for Chronic Conditions at Sansai-Luang Sub-district, Sansai District, Chiang Mai Province-ปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้โรคเรื้อรังในครัวเรือน ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ิ Abstract   PDF
Puckwipa Suwannaprom, Narawadee Niamhun, Pratana Champoonot, Chabaprai Phosuya, Hathaikan Chowwanapoonpohn, Sakon Supakul, Rossukon Chaichana, Budsaba Laopanichkul, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม, นราวดี เนียมหุ่น, ปรารถนา ชามภูนช, ชบาไพร โพธิ์สุยะ, หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล, สกนธ์ สุภากุล, รสสุคนธ์ ชัยชนะ, บุษบา เหล่าพาณิชย์กุล
 
Vol 12, No 3 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Knowledge and Attitudes towards Suicide among Nurses of National Referral Hospital in Bhutan Abstract   PDF
Zimba Letho, Pornpat Hengudomsub, Wannee Deoisres
 
Vol 13, No 1 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Knowledge, Attitude, Perceived Barriers and Evidence-based Nursing Practice among Nurses at Tertiary Level Hospital in Dharan, Nepal Abstract   PDF
Suveksha Shrestha, Wannee Deoisres, Areerut Khumyu
 
Vol 9, No 2 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Knowledge, attitudes and beliefs about disease and medicine of adolescents living with HIV/AIDS at Surin Hospital Abstract   PDF
รัชนก สิทธิโชติวงศ์, พักตริ์วิภา สุวรรณพรหม, หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล, รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์, Ratchanok Sittichotiwong, Puckwipa Suwanaprom, Hathaikan Chowwanapoonpohn, Ratanaporn Awiphan
 
Vol 16, No 1 (2021): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Knowledge of Preventive Measures of Microbial Contamination and Quality of Drinking Water in Sealed Containers of Manufacturers in Mueang District, Chaiyaphum Province Abstract   PDF
Chalee Phumtan, Kornkaew Chanthapasa
 
Vol 6, No 2 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Knowledge Synthesis from Case Study on Community Health System Development: The Ensign of Spirit Project for Relationship Strengthening and Peer Support Abstract   PDF
Jaruwan Phaitrakoon
 
Vol 6, No 2 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Leftover Drugs and Drug Use Behavior of People in Chiang Mai Province Abstract   PDF
Pratana Champoonot, Hataikarn Chowwanapoonpohn
 
Vol 7, No 2 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Liquisolid Systems in Pharmaceutical Applications Abstract   PDF
Oranuch Thanaketpaisarn
 
Vol 6, No 1 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Meanings and Values of Love among Adolescents with Quarrel Behaviors: Abstract   PDF
Jantana Koedbangkham, Saichai Puapan, Sanguan Thanee
 
Vol 6, No 4 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Medication Therapy Management for Type 2 Diabetic Out-patients by the Pharmacist นิพนธ์ต้นฉบบั Abstract   PDF
Jarinya Lekpet, Suthatip Pitchayapaibul
 
Vol 6, No 2 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Molecular Docking of Natural Product-Derived Compounds: Estimation of Selectivity on Cyclo-oxygenase-2 นิพนธ์ต้นฉบับ Original Abstract   PDF
Patcharawee and Weerasak Nunthanavanit* and Samee
 
Vol 6, No 2 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal New Approach in Development of Acetylcholinesterase Inhibitors for the Treatment of Alzheimer’s Disease Abstract   PDF
Luelak Lomlim, Teerapat Nualnoi
 
Vol 15, No 4 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal (published online on January 2, 2021) Non-aqueous Emulsion for Pharmaceutical Applications: Part 1 Fundamental and Component Abstract   PDF
Sarun Tuntarawongsa, Wai Wai Lwin, Thawatchai Phaechamud
 
Vol 15, No 4 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal (published online on January 2, 2021) Non-aqueous Emulsion for Pharmaceutical Applications: Part 2 The Development and Pharmaceutical Applications Abstract   PDF
Jongjan Mahadlek, Wai Wai Lwin, Thawatchai Phaechamud
 
Vol 6, No 1 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Nursing Students Capacity Emerging during Abstract   PDF
Uayart Chuchuen, Pimol Wanwilai, Staporn Klangkan, Passakorn Netthipawan, Chuencheewan Klemenko
 
Vol 6, No 4 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Patients’ Medication Taking Behaviours: Critiques of Relevant Terminologies Abstract   PDF
Chuenjid Kongkaew
 
Vol 9, No 2 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Perception and Use of Food Label Information among the Students of Sirindhorn College of Public Health, Chonburi Province Abstract   PDF
ดาวรุ่ง คำวงศ์, อุกฤษฏ์ สิทธิบุศย์, ปิยะ ไทยเหนือ, Daoroong Komwong, Ukrit Sitthiboot, Piya Thainua
 
Vol 12, No 3 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Perceptions of Newly Registered Thai Nurses about Workplace Bullying Abstract   PDF
Patcharin Sungwan, Wannee Deoisres, Nuijjaree Chaimongkol
 
Vol 6, No 4 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Perceptions of the Cloth Making Women on Family Quality of Life and Satisfaction on Their Work: A Study at Udon Thani Province Abstract   PDF
Umaporn Kensila, Darunee Jonjudomkarn
 
Vol 11, No 4 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Performance of Retailers in Evaluating the Quality of Thai Traditional Non-Prescription Drug Products Abstract   PDF
Napassorn Sriputhon, Charoen Treesak
 
Vol 4, No 1 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Pharmacognostic Investigation of the Leaves of Mentha cordifolia and Its DNA Fingerprints Abstract   PDF
Worapan Sitthithaworn, Sornkanok Vimolmangkang, Chuda Chittasupho, Damri Petcheunsakul, Siriprapa Apa-adul
 
Vol 11, No 3 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Phenytoin Serum Concentrations and Related Determinants of Pharmacotherapeutic Efficacy in Traumatic Brain Injury Abstract   PDF
จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, กานต์สินี ศรีแสง, Juntip Kanjanasilp, Kansinee Srisaeng
 
Vol 4, No 4 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Physicochemical and Microbiological Stability of Phenytoin Sodium Extemporaneous Suspension Abstract   PDF
Amornrat Viriyaroj, Sripratya Klapachan, Channarong Phanpleewan, Vichit Viriyaroj, Chayanid Sornchaithawatwong, Chutima Wiranidchapong
 
Vol 4, No 1 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Physiological Effects of Berberine Abstract   PDF
Jaruwan Wongbutdee
 
Vol 13, No 1 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Postpartum Depression and Its Predicting Factors at One Month after Birth in Indonesian Women Abstract   PDF
Irma Nurbaeti, Wannee Deoisres, Pornpat Hengudomsub
 
Vol 12, No 2 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Preconception Health Behaviors and Associated Factors of Bhutanese Pregnant Women Attending Antenatal Care Clinic of National Referral Hospital Abstract   PDF
Kinga Om, Wannee Deoisres, Wantana Suppaseemanont
 
Vol 10, No 3 (2015): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Predicting Factors of Burden among Family Caregivers of Patients with Schizophrenia in Surabaya, Indonesia Abstract   PDF
Faida Annisa, Pornpat Hengudomsub, Wannee Deoisres
 
Vol 12, No 4 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Prediction of Glycated Hemoglobin (HbA1c) Using Physical Activity, Eating Behavior and Medication Adherence in Bhutanese Patients with Type 2 Diabetes Abstract   PDF
Sither Dorji, Aporn Deenan, Khemaradee Masingboon
 
Vol 3, No 1 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Preliminary Study on Dietary Behavior and Nutrition-related Problems in Patients with Renal Disease Abstract   PDF
Wannakon Chuemongkon, Aroonchai Sangpanich
 
Vol 6, No 4 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Preparation and Physical Stability of Nile Tilapia Fish Skin Collagen Creams Abstract   PDF
Tulaya Potaros, Rith Watthanachaiyingcharoen, Treesin Potaros
 
Vol 6, No 1 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Prescribing Pattern and Treatment Outcomes of Glucosamine Sulfate Abstract   PDF
Wanida Peerapatanapokin, Parinda Janbanjerd
 
Vol 13, No 3 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Prescribing Patterns and Drug Related Problems of Opioid Analgesics and Adjuvant Medications in Patients with End-stage Cancer Receiving Palliative Care Management at a Community Hospital Abstract   PDF
Sulawan Wannakhotra, Pattarin Kittiboonyakun, Wanarat Anusornsangiam, Areerat Leelathanalerk, Pornchanok Srimongkon
 
Vol 10, No 2 (2015): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Prevalence and Factors Associated with Viral Suppression of Perinatally Infected Thai Adolescents Living with HIV/AIDS in Lower North-Eastern Region Abstract   PDF
Ratchanok Sittichotiwong, Puckwipa Suwanaprom, Hathaikan Chowwanapoonpohn, Ratanaporn Awiphan
 
Vol 12, No 1 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Prevalence of Causative Bacteria, Therapeutic Choices of Antimicrobials and Clinical Outcomes among Patients with Hospital-Acquired Pneumonia and Ventilator-Associated Pneumonia in A General Hospital Abstract   PDF
Wichai Santimaleeworagun, Kittikan Maiyawong, Nantaporn Jaitiang, Nanthiya Martnok, Sorrawit Sakhong, Wandee Sumret, Anugoon Thathong
 
Vol 11, No 3 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Professional Nurses’ Service Behaviors at an Outpatient Department Perceived by Japanese Clients Abstract   PDF
นุชจิรา ศรีขจรเกียรติ, สหัทยา รัตนจรณะ, อารีรัตน์ ขำอยู่, Nuchjira Srikajornkeid, Sahattaya Rattanajarana, Areerat Khumyu
 
Vol 13, No 3 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Psychometric Properties of the Multi-dimensional Scale of Perceived Social Support among Thai Youth Abstract   PDF
Nopporn Vongsirimas, Supapak Phetrasuwan, Wareerat Thanoi, Piyanee Klinin Yobas
 
Vol 11, No 4 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Psychometric Testing of GPAQ among the Thai Population Abstract   PDF
Vanida Visuthipanich
 
Vol 13, No 4 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Quantitative Analysis of L-DOPA in Mucuna pruriens Seeds by High Performance Liquid Chromatography Abstract   PDF
Preecha Boonchoong, Zongporn Juengmunkong, Wipawee Saohin, Suparat Chanluang, Kitiya Kaiyafai, Chakhattrai Tapkeaw
 
Vol 13, No 4 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Quantitative Analysis of L-DOPA in Mucuna pruriens Seeds by High Performance Liquid Chromatography Abstract   PDF
Preecha Boonchoong, Zongporn Juengmunkong, Wipawee Saohin, Suparat Chanluang, Kitiya Kaiyafai, Chakhattrai Tapkeaw
 
Vol 12, No 3 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Relationships between Childhood Fever Management of Bhutanese Parents and Their Knowledge, Attitude, and Perceived Self-efficacy Abstract   PDF
Dechen Wangmo, Yunee Pongjaturawit, Nujjaree Chaimongkol
 
Vol 13, No 4 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Relationships between Comfort and Pain, Anxiety, and Social Support in Acute Respiratory Failure Patients with Non-invasive Ventilator Support Abstract   PDF
Wasurat Niyomrat, Khemaradee Masingboon, Wanlapa Kunsongkeit
 
Vol 11, No 2 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Relationships between Protective Factors and Mental Health of Adolescents in Mongar, Bhutan Abstract   PDF
เพมา วังชุก, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์, นุจรี ไชยมงคล, Pema Wangchuk, Pornpat Hengudomsub, Nujjaree Chaimongkol
 
Vol 3, No 2 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Rimonabant ยาใหม่เพอื่ ลดความเสี่ยงในระบบหัวใจและเมแทบอลิก Abstract   PDF
วิมล พันธุเวทย์
 
Vol 7, No 1 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Role of Cytochrome P450 Enzymes in Cancer Treatment - บทบาทของเอนไซมไ์ซโตโครมพี 450 ในการรักษามะเร็ง Abstract   PDF
Benjamart Cushnie, เบญจมาศ คุชนี
 
Vol 7, No 3 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Satisfaction of Chiefs and Colleagues Competencies of Class of 2006 Nurse Graduates from Srinakharinwirot University-ความพึงพอใจของผู้บ้งคับบัญชาและผู้ร่วมงานต่อสมรรถนะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัีณฑิต มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโิ รฒ ปีการศึกษา 2549 Abstract   PDF
Uuraun Kaewpinij, Jirawan Incum, Parichat Yatniyom, Tassaneya Wangsajantanon, อุ่นเรือน แก้วพินิจ, จิรวรรณ อินคุ้ม, ปาริชาติ ญาตินิยม, ทัศนียา วังสะจันทานนท์
 
Vol 6, No 2 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Skin Hydrating and Anti-wrinkle Effects of Nile Tilapia Fish Skin Collagen Cream Abstract   PDF
Rith and Treesin Watthanachaiyingcharoen1 and Potaros2
 
Vol 13, No 1 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Sleep Quality and Depression in Patients with Migraine Abstract   PDF
Supaporn Boonsongsawat, Thanasak Teaktong
 
Vol 7, No 3 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Solvent Exchanged In Situ Forming Gel -เจลก่อตวั ด้วยการแลกเปลี่ยนสารทำละลาย Abstract   PDF
Orn Setthajindalert, Thawatchai Phaechamud, อร เศรษฐจินดาเลิศ, ธวัชชัย แพชมัด
 
Vol 7, No 1 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Sore Throat from Acute Pharyngitis- อาการเจ็บคอจากภาวะคอหอยอักเสบเฉียบพลัน Abstract   PDF
Woranuch Saengcharoen, Sanguan Lerkiatbundit, วรนุช แสงเจริญ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
 
Vol 7, No 3 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Survey on Trained Pharmacists’ Practice in Smoking Cessation Counseling - สำรวจการปฏิบัติงานให้บริการเลิกบุหรี่โดยเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ Abstract   PDF
Danita Phanucharas, Rapeepun Chalongsuk, ดนิตา ภาณุจรัส, ระพีพรรณ ฉลองสุข
 
Vol 14, No 1 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Symptom Distress, Need for Care, and Nursing Care Received in Hospitalized Palliative Care Patients Abstract   PDF
Wongduan Thongbiyai, Kanoknuch Chunlestskul, Khemaradee Masingboon
 
Vol 7, No 2 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Temporary Chemical Depilation Abstract   PDF
Suwida Laohapattrapan, Sarun Tuntarawongsa, Thawatchai Phaechamud
 
Vol 14, No 2 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Thai FDA Development of GMP Accreditation Approval System for Oversea Manufacturers Abstract   PDF
Sarun Nimworapan, Yaowalak Amrumpai
 
Vol 11, No 1 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal The Correlation between Defined Daily Dose/1000 Patient-day of Antimicrobials and the Resistance Rate of P. aeruginosa and A. baumannii : A Case Study at Hua-Hin Hospital Abstract   PDF
Onanong Hongchumpae, Wichai Santimaleeworagun
 
Vol 4, No 4 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal The Decrease of Rouleaux Formation of Red Blood Cells in Healthy Human by Water-Soluble Chlorophyll as Revealed by Scanning Electron Microscopy Abstract   PDF
Busaba Panyarachun, Vipavee Anupunpisit, Arin Ngamniyom, Piyashed Satonyasuwan, Noppadol Intaratat, Silchai Chanpetch
 
Vol 11, No 1 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal The Effect of Cognitive Behavior Modification Program on Stress among Caregivers of Older Adults with Dementia Abstract   PDF
Pornpat Hengudomsub, Waree Kangchai, Narumon Pathumarak, Raweewan Paokanha
 
Vol 11, No 4 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal The Effect of Concentration and Temperature on Stability of Meropenem Solution Administered by Extended Infusion Abstract   PDF
Purida Wientong, Wasan Katip, Chuleegone Sornsuvit
 
Vol 11, No 1 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal The Effect of Self-Help Groups on Loneliness in Elderly People with Chronic Diseases Abstract   PDF
Warakun Boontam, Waree Kangchai, Chommanard Sumngern
 
Vol 11, No 2 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal The Effects of Program Enhancing Skills in Caring for Schizophrenic Patients on Caregivers’ Stress and Perceived Burden Abstract   PDF
สุจิน มินสวัสดิ์, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์, ชนัดดา แนบเกสร, ดวงใจ วัฒนสินธุ์, Sujin Minsawat, Pornpat Hengudomsub, Chanudda Nabkasorn, Duangjai Vata
 
Vol 7, No 2 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal The Effects of Program to Develop Emotional Quotient for Preschool Children in Rangsit Home for Babies Abstract   PDF
Supattra Nuttarugs, Somsiri Rungamornrat, Unraun Kaewphinit
 
Vol 6, No 1 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal The Ethnobotanical Survey of Plants Used for Treatment of Bone Disorders Abstract   PDF
Thanida Thangthaisong, Wanida Caichompoo Thanida Thangthaisong, Wanida Caichompoo* and Methin Phadungkit, Wanida Caichompoo, Methin Phadungkit
 
Vol 7, No 1 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal The Evaluation and Development of Computer-Assisted Instruction Program in Pharmacology of Asthma-การประเิมินและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาเภส้ชวิทยาเรื่องโรคหืด Abstract   PDF
Wiraphol Phimarn, Aphichart Anakeveang, Vilasinee Hirunpanich Sato, Benjamart Cushnie, วีระพล ภิมาลย์, อภิชาติ อเนกเวียง, วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ, เบญจมาศ คุชนี
 
Vol 6, No 3 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal The In Vitro Effect of Royal Jelly, Apis mellifera, on Proliferation of Human Gingival,Periodontal Ligament Fibroblasts and Human Bone Cells Abstract   PDF
Nirada Dhanesuan, Duangporn Srisuparbh, Siriluck Tiranathanagul, Sorasun Rungsiyanont, นิรดา ธเนศวร, ดวงพร ศรีสุภาพ, สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล, สรสัณห์ รังสิยานนท์
 
Vol 13, No 1 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal The Influence of Psychosocial Factors on Bhutanese High School Students Abstract   PDF
Neelima Chhetri, Pornpat Hengudomsub, Wannee Deoisres
 
Vol 13, No 4 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal The Mini Balance Evaluation System Test (Mini-BESTest) for Predicting Recurrent Fall in Active Older Adults from 1-Year Prospective Study Abstract   PDF
Anyamanee Yingyongyudha, Wanvisa Panichaporn, Rumpa Boonsinsukh
 
Vol 11, No 2 (2016): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal The Outcomes of Pharmaceutical Care for Burmese at a Drugstore in Thongphapum District, Kanchanaburi Province Abstract   PDF
รัชภร ธนะฐากรกุล, เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ, เจริญ ตรีศักดิ์, Ratchaporn Thanathakornkul, Yaowalak Amrumpai, Charoen Treesak
 
Vol 12, No 1 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal The Prevalence of Suicidal Ideation among High School Students in Thailand and Its Potential Related Risk Factors Abstract   PDF
Benjamaporn Rungsang, Nujjaree Chaimongkol
 
Vol 14, No 2 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal The Relationship between Knowledge and Use Behavior of Polypharmacy or Ya Chud in a Community in Srisaket Province Abstract   PDF
Natsasi Wisetmuen, Natthaya Boonmark, Saowanee Lasou
 
Vol 12, No 1 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Thermal Properties and Rheological Behaviors of the Anesthetic Gel Containing Lidocaine and Prilocaine Abstract   PDF
Sasiprapa Chitrattha, Thawatchai Phaechamud
 
Vol 4, No 1 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Fresh and Preserved Fruits of Ellaeocarpus hygrophilus Kurz. Abstract   PDF
Penpan Wetwitayaklung, Katekaew Sarunyakasitharin, Thawatchai Phaechamud
 
Vol 7, No 3 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Total Reducing Antioxidant Capacity of Thai Herbal Aromatic Powder (Ya-Hom) Measured by FRAP Assay Abstract   PDF
Sunee Channarong, Aranya Jutiviboonsuk, Sarun Korsanan, สุนีย์ ชาญณรงค์, อรัญญา จุติวิบุญศักดิ์, ศรันย์ กอสนาน
 
Vol 7, No 2 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Use of Medication Reconciliation in Addition to Drug Use Counseling for Diabetic Out-patients Abstract   PDF
Nittaya Papsamoot, Bussara Wajajamroen, Artitaya Thaipanich, Attaya Plangsanguan, iraporn Kumkaew, Mayuree Pongpetdit
 
Vol 4, No 4 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Utilization Feasibility of Emulsifying Polymers in Cream Base Abstract   PDF
Suchalinee Juntawong, Juree Charoenteeraboon, Gaysorn Chansiri, Thawatchai Phaechamud
 
Vol 6, No 1 (2011): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Xanthine Oxidase Inhibitory Activity of Medicinal Plants Abstract   PDF
Ormjai Taejarernwiriyakul, Methee Buasai Ormjai Taejarernwiriyakul, Methee Buasai, Itthichai Rattanatranurak, Pianghatai Sriyod and, Methee Buasai, Itthichai Rattanatranurak, Pianghatai Sriyod, Suparat Chanluang
 
Vol 9, No 4 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal กระบวนการพัฒนาทักษะการสื่อสารสุขภาพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ Skills Development Process of Health Communication for Nursing Students, Srinakarinwirot University, in Health Promotion Course Abstract   PDF
สุคนธ์ วรรธนะอมร, นิลภา จิระรัตนวรรระ, ศรีสุดา รัศมีพงศ์, ปวีณา หลีเกี๊ยะ, ธนกมณ ลีศรี, คณานิตย์ แสงหิรัญ, เพ็ญประภา สุธรรมมา, มยุรฉัตร กันยะมี, นฤเนตร จุลการ, Sukon Vattanaamorn, Ninlapa Jirarattanawana, Srisuda Ratsamepong, Pawena Leekea, Thanakamon Leesri, Kananit Sanghirun, Penprapa Sutumma, Mayurachat kanyamee, Nalunate Churakarn
 
Vol 8, No 1 (2013): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal กลไกและทฤษฎีความคงตัวทางกายภาพของยาแขวนตะกอนขนาดนาโนเมตร Mechanistic and Theory of Nanosuspension Physical Stability Abstract   PDF
ศรัณย์ ตันตะราวงศา, ธวัชชัย แพชมัด, Sarun Tuntarawongsa, Thawatchai Phaechamud
 
Vol 12, No 3 (2017): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ Self-Management in Coronary Artery Disease Abstract   PDF
ณรงค์กร ชัยวงศ์, Narongkorn Chaiwon
 
Vol 13, No 1 (2018): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ Self-Management in Coronary Artery Disease Abstract   PDF
Narongkorn Chaiwong
 
Vol 4, No 2 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การจัดการระดับน้ำตาลในเลือดโดยการตรวจติดตามระดับน้ำตาล ในเลือดด้วยตนเอง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมด้วยอินซูลิน Abstract   PDF
สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์, สกุล วรากรพิพัฒน์
 
Vol 5, No 2 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การจัดทำแนวทางการใช้ยา cefoperazone/sulbactam ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี Abstract   PDF
นิตยา ภาพสมุทร, ปริญดา จันทร์บรรเจิด, กนกกช บุศย์น้ำเพชร, วราภรณ์ ภูมิอภิรัตน์, จิราพร คำแก้ว
 
Vol 4, No 2 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การตอบรับของแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมต่อการให้บริบาลทางเภสัชกรรม Abstract   PDF
อภิรติ หย่างไพบูลย์, มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย, สมฤทัย วัชราวิวัฒน์
 
Vol 9, No 4 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การทดสอบเบื้องต้นของการปลอมปนสเตียรอยด์ในยาผง ยาลูกกลอน ยาเม็ด ยาน้ำ และยาแคปซูล ในชุมชนกรุงเทพมหานคร The Primary Test on Adulteration of Steroids in Powders, Pills, Tablets, Liquids and Capsules in Bangkok Communities Abstract   PDF
ธนพัฒน์ ชัยะโสตถิ, วรรณคล เชื้อมงคล, อัษฎางค์ สำเร็จ, จันทร์พิมพ์ ตรุวิทยาคม, Thanaputt Chaiyasothi, Wannakon Chuemongkon, Asadang Sumret, Chanpim Taruvitayakom
 
Vol 9, No 4 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การทดสอบเบื้องต้นแบบประเมินผลลัพธ์ด้านการรักษาด้วยการใช้ยาที่ได้จากการรายงานของผู้ป่วยสำหรับคุณภาพชีวิตด้านยาโดยใช้วิธีเชิงผสมผสาน Preliminary Test of the Patient-Reported Outcomes Measure of Pharmaceutical Therapy for Quality of Life (PROMPT-QoL) Using Abstract   PDF
ภัทราภา สุขสง่า, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง, Phattrapa Suksanga, Phantipa Sakthong
 
Vol 5, No 2 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การทบทวนการศึกษาประสิทธิภาพการทำงาน ของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 Abstract   PDF
กนกวรรณ จารุกำจร, ธนกร สุรารักษ์
 
Vol 4, No 2 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การทำนายค่ากำจัดยาฟีโนบาร์บิทาลในผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอายุ โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจวัดระดับยาในเลือด พ Abstract   PDF
พรรณี ขำสกุล, วิบุล วงศ์ภูวรักษ์, กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา
 
Vol 4, No 1 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง Abstract   PDF
พิณนภา ลิ้มประเสริฐ, นฤมล เจริญศิริพรกุล
 
Vol 3, No 2 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การปฏิบัติตามแนวทางการใช้ยาฉีดโพแทสเซียมคลอไรด์ ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช Abstract   PDF
นวลเนตร บุญประเสริฐ, อภิฤดี เหมะจุฑา
 
Vol 9, No 4 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การประยุกต์นาโนสตรักเจอร์ลิปิดแครีเออร์ในการนำส่งยา Applications of Nanostructured Lipid Carriers for Drug Delivery Abstract   PDF
พรวนิช เจริญพุทธคุณ, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์, Ponwanit Charoenputtakun, Tanasait Ngawhirunpat
 
Vol 4, No 3 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การประยุกต์ใช้เคมิคัลโซลเวตในทางเภสัชกรรม Abstract   PDF
วันชัย จงเจริญ, วีระเกียรติ บุญกนกวงศ์, นฤพร สุตัณฑวิบูลย์
 
Vol 4, No 4 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การประเมินการใช้ยาวอริโคนาโซล ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชา Abstract   PDF
ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์, วิสารท์ มะโนมะยา, ศิวพร พงศ์พรอนันต์, อัจฉริยา คุณากรวงศ์, อัญมณี ปิ่นน้อย
 
Vol 15, No 4 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal (published online on January 2, 2021) การประเมินความเสี่ยงและผลของการให้ความรู้ในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหญิงที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม The Risk Assessment and Effects of Education for Cardiovascular Disease in Women Using Combined Oral Contraceptive Pills Abstract   PDF
Peeraya Sriphong, Lipika Karnthak, Pancheewa Ratchain
 
Vol 3, No 3 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การประเมินคุณภาพการบริการจากความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ของผู้รับบริการเภสัชกรรมในหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
สุนันทา ยอดเณร, เบญจพร กิ่งรุ้งเพชร์, วรางคณา อดิศรประเสริฐ
 
Vol 10, No 1 (2015): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การประเมินผลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เภสัชจลนศาสตร์ของยาฟีไนโตอิน Assessment of Computer-Assisted Instruction for Pharmacokinetics of Phenytoin Abstract   PDF
กัมพล ยิ่งแก้ว, ณัฐธิดา เวทนาสุข, พีรยา ศรีผ่อง, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, Kampol Yingkaew, Natthida Vetthanasuk, Peeraya Sriphong, Jantip Kanjanasilp
 
Vol 7, No 4 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2553 Abstract   PDF
จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์, ทัศนียา วังสะจันทานนท์, นันธิยา รักซ้อน, สุกัญญา เดวิเลาะห์
 
Vol 5, No 4 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547 Abstract   PDF
ทัศนียา วังสะจันทานนท์, ศศิธร วรรณพงษ์, ขวัญจิต คุปตานนท์, อุไรวรรณ นิกรปกรณ์
 
Vol 5, No 4 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การประเมินโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริบาลทางเภสัชกรรม ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ Abstract   PDF
คชาพล นิ่มเดช, สุทธิพร ภัทรชยากุล, วิบุล วงศ์ภูวรักษ์, มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์
 
Vol 4, No 2 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การปรับปรุงเนื้อหาของแบบสอบถามการใช้ชีวิตอยู่กับโรคหัวใจ ล้มเหลวของมินเนโซตาฉบับภาษาไทยด้วยวิธีการสัมภาษณ์ กระบวนการคิดในการตอบแบบสอบถาม Abstract   PDF
วิวัฒน์ ตั้งสถิตเกียร, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
 
Vol 10, No 3 (2015): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การปลดปล่อยยาจากแคปซูลออสโมติกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง Drug Release from Osmotic Capsule and the Involving Factors Abstract   PDF
ธาราธีร์ ศรีจันทร์, ธวัธชัย แพชะมัด, Tharatree Srichan, Thawatchai Phaechamud
 
Vol 3, No 2 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การพฒั นาหลกั สูตรฝกึ อบรมเร่อื งวิธกี ารจดั การเรยี นการสอนสาํ หรบั คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Abstract   PDF
วัฒนพร พัฒนภักดี, พินิติ รตะนานุกูล, มนัส บุญประกอบ, อรลักษณา แพรัตกุล
 
Vol 7, No 1 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การพฒั นาเครือข่ายบริการสุขภาพชุมชนสำหรบั ผู้ป่ วยเบาหวานของโรงพยาบาลโพธาราม Abstract   PDF
Chuanchom Pawatthanaya, Surasit Lochid-amnuay, ชวนชม ภวัตธนยา, สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย
 
Vol 4, No 4 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี Abstract   PDF
นพดล สหสุนทรวุฒิ, ปัทมาพร เย็นบำรุง, เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข, ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
 
Vol 5, No 1 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การพัฒนาอุปกรณ์พยุงน้ำหนักสำหรับฝึกเดินที่สามารถปรับความกว้างได้ Abstract   PDF
ภัทร์ธิรา มีเศรษฐี, จันทิมา ทองสมบัติพาณิช, สุดคนึง แววสูงเนิน, นิธินันท์ ชัยคีรี, รัมภา บุญสินสุข
 
Vol 9, No 3 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงเพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณพรีกาบาลินในพลาสมามนุษย์ Development and Validation of an High Performance Liquid Chromatography Method for Determination of Pregabalin in Human Plasma Abstract   PDF
วรรณา เอี่ยมอาจ, สุพีชา วิทยเลิศปัญญา, ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ์, วีระศักดิ์ สามี, Wanna Eiamart Eiamart, Supeecha Wittayalertpanya, Chayanid Sornchaithawatwong, Weerasak Samee
 
Vol 15, No 3 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการหน่วยบริการปฐมภูมิ The Development and Validation of a Transformational Leadership Instrument for Primary Care Managers Abstract   PDF
Nirachon Chutipattana, Kamonphan Ratnipon, Penjan Petsom
 
Vol 10, No 4 (2015): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การพิมพ์สามมิติ: เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกสุขภาพ 3D Printing: Technology that Changes the Health World Abstract   PDF
ดุรงค์ฤทธิ์ ตรีภาค, พีรยศ ภมรศิลปธรรม, Durongrit Tripak, Perayot Pamonsinlapatham
 
Vol 10, No 1 (2015): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การพิสูจน์ชนิดทางพฤกษศาสตร์ของเครื่องยาจันทน์ขาวและจันทนาด้วยวิธีโครมาโทกราฟีชนิดแผ่นบาง Botanical Identification of Chan-Khao and Chan-Thana by Thin-Layer Chromatography Abstract   PDF
สุนันทา ศรีโสภณ, จันคนา บูรณะโอสถ, อุทัย โสธนะพันธุ์, Sununta Srisopon, Jankana Burana-osot, Uthai Sotanaphun
 
Vol 8, No 1 (2013): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การพิสูจน์ชนิดทางพฤกษศาสตร์ของโกฐจุฬาลัมพาที่ใช้ในปัจจุบันด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดแผ่นบาง Botanical Identification of Kot-chula-lampha in Current Use by Thin-layer Chromatography Abstract   PDF
Uthai Sotanaphun, Panadda Phattanawasin, Jankana Burana-osot, Sununta Srisopon, อุทัย โสธนะพันธุ์, ปนัดดา พัฒนวศิน, จันคนา บูรณะโอสถ, สุนันทา ศรีโสภณ, Ashok Praveen Kumar, Baokang Huang
 
Vol 3, No 2 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติตามคำประกาศ สิทธผิ ปู้ ว่ ยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชมุ ชน จ.นครนายก Abstract   PDF
ภิรมย์ จิตโตภาส
 
Vol 4, No 2 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การยับยั้งอาร์เอ็นเอ: จากพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ Abstract   PDF
กนกวรรณ จารุกำจร, พิมาน โภคาทรัพย์
 
Vol 15, No 1 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การรับรู้ผลสัมฤทธิ์ในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและอุจจาระร่วงเฉียบพลันของผู้ป่วย ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ Patients’ Perception towards Treatment Efficacy of Upper Respiratory Infection and Acute Diarrhea in Primary Care Units Abstract   PDF
Suchada Japakasetr, Jintana Soonthornvivat
 
Vol 15, No 3 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การวิเคราะห์ด้วยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและการสกัดด้วยตัวทำละลาย ของสารอิโมดินจากเถาวัลย์เหล็ก HPLC Analysis and Solvent Extraction of Emodin from Ventilago denticulata Willd Abstract   PDF
Pannaros Chamchomdao, Sarin Tadtong, Weerasak Samee
 
Vol 3, No 1 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาระบายของผู้มารับบริการ ที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนโอสถศาลา Abstract   PDF
ชญานิน กีรติไพบูลย์, นัยนา สันติยานนท์
 
Vol 4, No 3 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าองศาการเคลื่อนไหวของคอ โดยวิธีวัดทางตรงด้วยเครื่องกับวิธีวัดทางอ้อมด้วยภาพ Abstract   PDF
พรสวรรค์ ธนธรวงศ์, วราธร ปัญญางาม, พิณแข รัชนี, จิตติมา มะกรูดทอง
 
Vol 7, No 4 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การศึกษาผลการออกแบบระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดความสูญเปล่าในระบบบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี Abstract   PDF
ปริญดา จันทร์บรรเจิด, บุษรา วาจาจำเริญ, จิราพร คำแก้ว, อาทิตยา ไทพาณิชย์, อรรถยา เปล่งสงวน, นิตยา ภาพสมุทร
 
Vol 7, No 4 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การศึกษาสถานการณ์และแนวทางพัฒนาการทำงานในคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเพิ่มสมรรถนะของพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Abstract   PDF
จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, เพชรัตน์ รุจิพงศ์
 
Vol 8, No 2 (2013): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การศึกษาองค์ความรู้การรักษาโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต ของหมอพื้นบ้าน: กรณีศึกษา หมอสมพร สุดใจ จากจังหวัดชุมพร A Study on Indigenous Knowledge of Paresis-Paralysis Treatment from Folk Healers: A Case Study of Mrs. Somporn Sudjai, Chumphon Province Abstract   PDF
อรทัย เนียมสุวรรณ, จริยา บุญทอง, มัทนียา บุญแกว้, หนึ่งฤทัย สุดรัก, กชกร มุสิกพงษ์
 
Vol 9, No 3 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของหลังส่วนบนขณะทำงานของนิสิตทันตแพทย์ที่ใช้และไม่ใช้ระบบวิเคราะห์แนวโน้มการเจ็บป่วยจากท่าทางการทำงานและปรับปรุงท่าทางการทำงานอัจฉริยะ A Comparative Study on Position of Upper Back among Dental Students with and without the Intel Abstract   PDF
พรสวรรค์ ธนธรวงศ์, Bhornsawan Thanathornwong
 
Vol 3, No 2 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การศึกษาเพื่อพัฒนาเนอื้ หาการเรยี นการสอนดา้ นการตลาดยาที่ สอดคลอ้ งกับสถานการณ์และความตอ้ งการของผปู้ ระกอบการ Abstract   PDF
ชูเพ็ญ วิบุลสันติ, สุเชต ลีฬหาชีวะ
 
Vol 10, No 4 (2015): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การศึกษาแบบย้อนหลังเพื่อศึกษาผลของสมุนไพรหรืออาหารเสริมต่อค่าไอเอ็นอาร์ในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า The Effects of Herbs or Dietary Supplements on International Normalized ratio in Warfarin Users: A Retrospective Study at Phramongk Abstract   PDF
ณพล เตมีศักดิ์, ณัฐณิชา เขียวเกษม, ณัฐณิชา พัชรวงศกร, ปารดา นนทกุลวิวัฒน์, พรวลัย บุญเมือง, วิชัย สันติมาลีวรกุล, ปานรดา นวลโสภาภณ, Napon Temeesak, Nutnicha Kheokasem, Natnicha Phatcharawongsagorn, Parada Nontakulwiwat, Pornwalai Boonmuang, Wichai Santimaleeworagun, Parnrada Nulsopapon
 
Vol 3, No 1 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การศึกษาและเปรียบเทียบมูลค่า ราคาและปริมาณการจัดซื้อยา ด้วยวิธีการจัดซื้อแบบต่าง ๆ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศูนย์ Abstract   PDF
พิเชษฐ์ ชังเก
 
Vol 8, No 3 (2013): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การศึกษาแหล่งที่มาทางพฤกษศาสตร์ของเร่วใหญ่โดยใช้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ของนิวเคลียร์ดีเอ็นเอบริเวณ Internal Transcribed Spacer 1 Botanical Origin of Reoyai Based on the Internal Transcribed Spacer 1 Nucleotide Sequence Data of Nuclear DNA Abstract   PDF
ประสบอร รินทอง, ภัทรพล เพียรชนะ, วนิดา ไทรชมภู, Prasob-orn Rinthong, Pattharapol Pianchana, Wanida Caichompoo
 
Vol 5, No 1 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การสำรวจข้อมูลการบริโภคพืชสกุลส้มและสมุนไพร ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต Abstract   PDF
ศุภชัย อินสุข, ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, สุรศักดิ์ เสาแก้ว, กานต์ชนก สุขคง, ภูวดล จตุรวุฒิชัย, ปิยมาภรณ์ โพธิ์ปาน, พัชราภรณ์ สุดชาฎา, วรพล บูรณโชคไพศาล
 
Vol 9, No 1 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การสำรวจพืชสมุนไพรที่ใช้บำรุงกำลัง จากอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ A Survey of Medicinal Plants for Restoratives from Khao Phanom Bencha National Park, Krabi Province Abstract   PDF
อรทัย เนียมสุวรรณ, ศรายุทธ ตันเถียร, สุวรรณดี เพ็ชรบุญ, Oratai Neamsuvan, Sarayuth Tanthien, Suvandee Petchboon
 
Vol 8, No 2 (2013): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การสำรวจสมุนไพรรักษาโรคริดสีดวง: กรณีศึกษาหนังสือบุดขาวของหมอรุ่ง ชูมณี อำเภอฉวาง จงั หวดั นครศรีธรรมราช A Survey of Materia Medica for Rid-Si-Duang Healing: A Case Study of Rung Chumanee’s Bud Khao Book, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand Abstract   PDF
อรทัย เนียมสุวรรณ, ณญาดา เจริญสุข, อัญชนา ทางรัตนสุวรรณ, สมพร ขุมทอง, นฤมล เสง้ นนท์
 
Vol 5, No 3 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การออกแบบโพรดรักเพื่อนำส่งยาสู่เป้าหมาย Abstract   PDF
พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช
 
Vol 3, No 1 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การเข้ารับการรักษาของผู้ปว่ ยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครนายก Abstract   PDF
พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
 
Vol 5, No 4 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของพระภิกษุ เนื่องจากปัญหาจากการใช้ยา Abstract   PDF
กิติยศ ยศสมบัติ, นารัต เกษตรทัต
 
Vol 15, No 4 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal (published online on January 2, 2021) การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาล: การศึกษาแบบตัดขวาง ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัดนครนายก Preparing for Ageing among Nurses: A Cross-sectional Study in a University Hospital in Nakhon Nayok Province Abstract   PDF
Duangduan Rattanamongkolgul, Chuthamas Koomvong, Suthee Rattanamongkolgul
 
Vol 10, No 4 (2015): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การเตรียมอนุภาคโดยใช้เทคนิคซูเปอร์คริติคัลฟลูอิด Particle Formation Using Supercritical Fluid Technique Abstract   PDF
วิภาลักษณ์ ปฐมชัยวิวัฒน์, Vipaluk Patomchaiviwat
 
Vol 3, No 1 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การเปรียบเทียบความเป็นพิษต่อไตและภาวะระดับโพแทสเซียม ในเลือดต่ำจากการบริหารยาแอมโฟเทอริซิน บี แบบวันเว้นวัน กับแบบทุกวัน ในผปู้ ่วยโรคเย่อื สมองอกั เสบคริปโตคอคคัส Abstract   PDF
สายชล ชำปฏิ, สัณห์ อภัยสวัสดิ์, มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์
 
Vol 15, No 2 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การเปรียบเทียบตัวชี้วัดคุณภาพร้านยากรณีศึกษาระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ Comparisons of Quality Indicators of Community Pharmacy: A Case Study of Thailand and International Counterparts Abstract   PDF
Yada Reamrimmadun, Pongnuwat Sombutpoothon, Assadang Polnok
 
Vol 4, No 3 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการด้านยาของโรงพยาบาลรัฐบาลหลังนำระบบพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาปฏิบัติ:กรณีศึกษาโรงพยาบาลใน 12 จังหวัด Abstract   PDF
ชูเกียรติ เพียรชนะ, เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ
 
Vol 5, No 2 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การเรียนการสอนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย Abstract   PDF
น้องเล็ก คุณวราดิศัย, ธีราพร ชนะกิจ, จินดาวรรณ ตรัยศิลานันท์, ธีรศักดิ์ เนื่องวรรณะ, วรวุฒิ กาญจนการุณ
 
Vol 5, No 3 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนิสิตพยาบาลเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวดของหญิงตั้งครรภ์ในระยะรอคลอด Abstract   PDF
วิลาวัลย์ ไทรโรจน์รุ่ง, วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์, กัลยา วิริยะ, วัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว
 
Vol 10, No 4 (2015): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การแบ่งเม็ดยาและคุณภาพเชิงเภสัชกรรมของยาที่ถูกแบ่งเม็ด Pharmaceutical Tablets Splitting and Pharmaceutical Quality of Split Tablets Abstract   PDF
นฤบดี ผดุงสมบัติ, Narubodee Phadoongsombut
 
Vol 8, No 4 (2013): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การใช้ C. elegans เป็นโมเดลเพื่อศึกษาโรคอัลไซเมอร์ Using C. elegans as A Model for the Study of Alzheimer’s Disease Abstract   PDF
รุ่งเพชร แก้วเกษ, Roongpetch Keowkase
 
Vol 14, No 3 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การใช้ยาลามิวูดีนเริ่มต้นในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังชนิดบี: การศึกษาทบทวนประวัติผู้ป่วยย้อนหลัง Lamivudine as Initial Treatment for Chronic Hepatitis B Virus in a University Teaching Hospital: a Retrospective Patient Record Review Study Abstract   PDF
Pathomphong Phutthima, Paphitchaya Thongrod, Apinya Leerapun, Pajaree Sriuttha
 
Vol 4, No 4 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การใช้ยาเพื่อการจัดการภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลชุมชน Abstract   PDF
สายันต์ ศรีชมภู, อัจฉรา อุทิศวรรณกุล
 
Vol 7, No 4 (2012): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีโอกาสเกิดอันตรกิริยากับยาที่ใช้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง The Use of Herbal and Dietary Supplements and Potential Interactions with Drugs in Patients with Chronic Diseases Abstract   PDF
Chuleegone Sornsuvit, Chabaphai Phosuya, Duangkamol Jaroonwanichkul, Narattaporn Piriyachananusorn
 
Vol 3, No 1 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การใช้สารระเหยไนไตรท์เพื่อการผ่อนคลาย Abstract   PDF
ธนกร ศิริสมุทร
 
Vol 5, No 2 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การใช้เครื่องสำอางทาฝ้าทำให้หน้าขาวของวัยรุ่น: กรณีศึกษาอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี Abstract   PDF
พรชนัน สุขเจริญชัยกิจ, สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย, เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ
 
Vol 15, No 2 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การใช้แป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยเทคนิคไมโครเวฟเป็นสารยึดเกาะในยาเม็ด Microwave-treated Glutinous Rice Starch as A Tablet Binder Abstract   PDF
Chiravut Pathumthanasup, Pathomthat Srisuk, Padungkwan Chitropas
 
Vol 14, No 3 (2019): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การใช้โคโลนีสติมิวเลตทิงแฟกเตอร์ในภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลต่ำ The Colony-Stimulating Factors and Febrile Neutropenia Abstract   PDF
ทักษิณ จันทร์สิงห์
 
Vol 9, No 4 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal การให้ความหมายและการจัดการความทุกข์ทรมานจากความพิการในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง The Meaning and Management of Suffering from Stroke Disability in Persons with Stroke Abstract   PDF
พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง, สุมาลี เอี่ยมสมัย, Pornpawee Chuenjairuang, Sumalee Iamsamai
 
Vol 3, No 1 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษา Abstract   PDF
นัยนา สันติยานนท์
 
Vol 16, No 1 (2021): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความชุกของการถูกกลั่นแกล้งในที่ทำงานของพยาบาลวิชาชีพอาวุโส Prevalence of Workplace Bullying Among Senior Registered Nurses Abstract   PDF
Khemika Napattaradechanon, wannee Deoisres, Nujjaree Chaimongkol
 
Vol 15, No 3 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความชุกของการพยายามฆ่าตัวตายในผู้พยายามฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง Prevalence of Suicide Attempts among Attempters and Its Associated Factors Abstract   PDF
Benjamaporn Rungsang, Saysuda Pochnagone
 
Vol 9, No 1 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความชุกของการเกิดเหงือกโตและความสัมพันธ์กับยาแอมโลดิพิน Prevalence of Gingival Enlargement and Associated with Amlodipine Abstract   PDF
ชนัฎตา วิเศษสิงห์, กนกพร นิวัฒนนันท์, ชิดชนก เรือนก้อน, Chanatta Wisetsing, Kanokporn Niwatananun, Chidchanok Ruengorn
 
Vol 15, No 2 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน Psychological Well-being among Community-Dwelling Older Adults Living with Chronic Illnes Abstract   PDF
Chanandchidadussadee Toonsiri, Nareerat Boonnate
 
Vol 4, No 3 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความพึงพอใจของนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ Abstract   PDF
เฉลิมศรี ภุมมางกูร, จรวยพร ศรีศศลักษณ์, อัญชลี จันทาโภ
 
Vol 3, No 3 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่มีต่อสมรรถนะของพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย Abstract   PDF
วิลาวัลย์ ไทรโรจน์รุ่ง, อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์, ศศิธร วรรณพงษ์, ขวัญจิต คุปตานนท์
 
Vol 4, No 3 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการในศูนย์แพทย์ชุมชน:กรณีศึกษาศูนย์แพทย์ชุมชนหนองหิน จังหวัดเลย Abstract   PDF
คมสัน จารุจินดา
 
Vol 3, No 2 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการทางเภสัชกรรม โรงพยาบาลวาปีปทุม Abstract   PDF
บุญถม ปาปะแพ
 
Vol 3, No 3 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความรู้และแหล่งความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของญาติผู้ป่วย ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Abstract   PDF
ดุจเดือน สีละมาด, มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล
 
Vol 4, No 2 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความสม่ำเสมอในการรับประทานยาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี Abstract   PDF
ปราณี ลัคนาจันทโชติ, ชนะวิทย์ เจริญวัฒนศักดิ์, นิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์, นิรมล แก้วรัตนปัทมา, บุรินทร์ โรจนประทีป, นลินี พูลทรัพย์
 
Vol 10, No 1 (2015): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม ความเชื่อด้านสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความดันโลหิตของป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก Relationships among Social support, Health Beliefs, Self-care Behaviors and Blood Pressure of Hypertensive Abstract   PDF
ณัฐพร อยู่ปาน, พัชรี ดวงจันทร์, พนิดา แจ่มผล, Nattaporn Yoopan, Patcharee Duangchan, Panida Jampole
 
Vol 16, No 1 (2021): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยากลุ่มยับยั้งโปรตอนปั๊มพ์และความเสี่ยงต่อโรคปอดอักเสบ: การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง The Association between the Use of Proton Pump Inhibitors and the Risk of Pneumonia: A Case-Control Study Abstract   PDF
Thapanee Jaipinta, Nantida Yarangsee, Nannapat Jiangpet, Preedaporn Phothipo, Thanaporn Pornwanapongsa
 
Vol 15, No 2 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ในนักเรียนวัยรุ่น จังหวัดยะลา Relationship between Health Literacy and Overweight and Obesity among Adolescent Students in Yala Province Abstract   PDF
Nirachon Chutipattana, Theerasak Sripitak, Issara Thongsamsi
 
Vol 9, No 3 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อของพนักงานในสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน: กรณีศึกษา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี Relationships between Knowledge, Attitude and Infectious Waste Segregation among Employees in Clinics: A Abstract   PDF
อังสุมาลี อากรสกุล, เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ, Angsumalee Arkornsakul, Yaowalak Amrumpai
 
Vol 9, No 4 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการดูแลสุขภาพโดยศูนย์เด็กเล็กและผู้ปกครองต่อภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ จังหวัดนครนายก Relations of Health-Care Quality Provided by the Child Care Center and Parents with Health Status of Abstract   PDF
อ้อมจิต ว่องวาณิช, วนิดา วิสุทธิพานิช, ทัศนียา วังสะจันทานนท์, เพ็ญนภา ฤทธิ์วงศ์, สุปราณี ภู่ระหงษ์, Oomjit Wongwanich, Vanida Visuthipanich, Thassaneeya Wangsajun-tanon, Phennapa Littiwong, Supranee Purahong
 
Vol 15, No 2 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความสัมพันธ์ระหว่างทารกแรกเกิดตัวเล็กกับดัชนีมวลกายต่ำก่อนตั้งครรภ์ Relationship between Small for Gestational Age Newborns and Pre-pregnancy Low Body Mass Index Abstract   PDF
Watcharee Dankul, Lawan Ratasathien, Watina Thatayu
 
Vol 9, No 2 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่คัดสรร รูปแบบการเลี้ยงดูและความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Association of Select Personnel Factors, Parenting Styles, and Emotional Quotient among Nursing Students in Srinakharinwirot Univer Abstract   PDF
จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์, ศริญญา นามมัน, สุพรรณิการ์ แมลงภู่, ประทุมรัตน์ นิ่มเจริญ, นภาพร พุ่มจิตร, จิตรลดา พูลศิลป์, Juntima Rerkluenrit, Sarinya Namman, Supannika Malangphoo, Pratumrat Nimjaroen, Napaporn Poomjit, Jitrada Phoonsin
 
Vol 3, No 3 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความสัมพันธ์ระหว่างเอนไซม์ COX-2 กับกระบวนการชีวสังเคราะห์ของเทสโทสเตอโรน Abstract   PDF
กนกวรรณ จารุกำจร, เมธา แม้นโกศล, วรัญญา จตุพรประเสริฐ
 
Vol 4, No 3 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ความเห็นต่อผลกระทบของการประกาศใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาต่อประชาชน รัฐบาล บริษัทยา และเศรษฐกิจของประเทศไทย:กรณีศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ Abstract   PDF
ชูเพ็ญ วิบุลสันติ, ภาวิดา ลิ้มตระกูล, วิชชาดา พงศ์พฤกษา
 
Vol 5, No 1 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal คำจำกัดความ: เรื่องที่มองข้ามในบทความวิชาการด้านปัญหาการใช้ยา Abstract   PDF
ชื่นจิตร กองแก้ว
 
Vol 10, No 2 (2015): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal คุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ทางการแพทย์ของเวย์โปรตีน Whey Protein: Nutritional and Medical Benefits Abstract   PDF
ธนกร ศิริสมุทร, Thanakorn Sirisamut
 
Vol 3, No 1 (2008): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal คุณลักษณะและความสามารถที่พึงประสงค์ของเภสัชศาสตรบัณฑิต Abstract   PDF
ผกามาศ ไมตรีมิตร, เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข, ณัฏฐิญา ค้าผล
 
Vol 4, No 2 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ค่าใช้จ่ายและปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่อง ไตเทียมในโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย Abstract   PDF
พีรยา เจริญเลิศ, ณัฏฐิญา ค้าผล, ระพีพรรณ ฉลองสุข
 
Vol 4, No 1 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ชื่อท้องถิ่นของพรรณไม้ไทย (9) Abstract   PDF
วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, อุบลวรรณ บุญเปล่ง
 
Vol 5, No 2 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ตัวชี้วัดระบบยาและปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการของระบบยา: กรณีศึกษา ณ โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง Abstract   PDF
ชูเกียรติ เพียรชนะ, เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ
 
Vol 4, No 4 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ตัวบ่งชี้ทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการทำนายอาการผื่นแพ้ยา Abstract   PDF
ชลภัทร สุขเกษม
 
Vol 15, No 2 (2020): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ตำรับยาแผนไทยสำหรับโรคสะเก็ดเงินและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรในตำรับ Thai Traditional Medicines for Psoriasis and Their Herbal Pharmacological Activities Abstract   PDF
Supachai Chumchuen
 
Vol 8, No 2 (2013): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ทัศนคติ และพฤติกรรมของนิสิตเภสชั ศาสตร์ต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการนำเสนอข้อมูลยาใหม่ Attitudes and Behaviors of Pharmacy Students toward Learning Process Using New Drugs’ Presentation Model Abstract   PDF
ณัฐพร อยู่ปาน, พนิดา แจ่มผล
 
Vol 9, No 4 (2014): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ทัศนคติและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพของเภสัชกรเจ้าของธุรกิจร้านยา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Attitudes and Stage of Change Towards Participation to the Community Pharmacy Development and Accreditation Project of Pharma Abstract   PDF
ภัณฑิรา ปริญญารักษ์, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม, Pantira Parinyarux, Puckwipa Suwannaprom
 
Vol 4, No 2 (2009): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ทัศนคติและความพึงพอใจต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract   PDF
ชูเพ็ญ วิบุลสันติ, กมลชนก ตันติศักดิ์, ดิศราพร ศิริพัฒน์พงศ์พร
 
Vol 5, No 1 (2010): ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ/Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ทัศนะของนิสิตต่อการเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการ:กรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ Abstract   PDF
วัฒนพร พัฒนภักดี
 
1 - 300 of 486 Items 1 2 > >> 


Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ISSN: 1905-3460 (print) เริ่มตีพิมพ์เล่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 (2006)

ISSN: 2672-9687 (online) เริ่มตีพิมพ์ออนไลน์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 (2008)

Journal Contact: clikc here --> http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index