การออกกำลังแบบ TRX (TOTAL BODY RESISTANCE EXERCISE)

ประสิทธิ์ ปีปทุม

Abstract


การออกกำลังกายที่เหมาะสมและพอเพียงกับความต้องการของร่างกาย เช่น เดินเร็ว ว่ายน้ำ หรือขี่จักรยาน วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครัง" จะช่วยให้บุคคลมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรคที่ดี สำหรับรูปแบบและวิธีการออกกำลังกายนั้นมีให้เลือกมากมายขึ้น อยู่กับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการฝึกถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอดและหัวใจ รวมทั้งลดไขมันใต้ผิวหนัง แนะนำให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic Exercise) ได้แก่ การวิ่งเหยาะ ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิก รวมถึงการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆอาทิ ฟุตบอล เทนนิส และบาสเกตบอล แต่ถ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อกิจกรรมที่ฝึก ได้แก่ การฝึกด้วยน้ำหนัก (Weight Training) ยางยืด (Rubber Chain) พิลาทีส (Pilates) และTRX (Total Body Resistance Exercise) เป็นต้น

Full Text: PDF