วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ(Institute of Culture and Arts Journal)

วารสารวิชาการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดทำโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และ 3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดด้านวัฒนธรรมและศิลปะ  มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน


**สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF อ่านบทความออนไลน์ได้ค่ะ

NEWS ::: วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในประกาศของ สมศ. และ สกอ.

NEWS ::: สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านบทความออนไลน์ ได้ที่ table of content ด้านล่างเพจนี้

NEWS ::: สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เปิดรับบทความวิชาการด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร ติดต่อสอบถาม โทร. 02-649-5000 ต่อ 12062  หรือ pinpinat.cultureswu@gmail.com

ผู้สนใจส่งบทความโปรดอ่าน!!  6 ขั้นตอนง่ายๆ ในการส่งบทความ

  1. ปรับรูปแบบบทความตามรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์สำเร็จรูป สำหรับวางข้อความลงไปได้เลย 1) แบบฟอร์มาสำเร็จรูปบทความวิชาการ 2) แบบฟอร์มสำเร็จรูปบทความวิจัย
  2. กรอกใบสมัครบทความ คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่
  3. สมัครสมาชิกในเว็บไซต์นี้  คลิกดาวน์โหลดคู่มือวิธีการลงทะเบียนผ่านระบบที่นี่
  4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ activate ID และแจ้งความจำนงส่งบทความ ที่เมล pinpinat.cultureswu@gmail.com หรือ โทร. 02-649-5000 ต่อ 12062
  5. กลับมาดำเนินการส่งบทความผ่านระบบ คลิกดาวน์โหลดคู่มือวิธีการส่งบทความผ่านระบบที่นี่
  6. เช็คสถานะบทความ คลิกดาวน์โหลดคู่มือการเช็คสถานะบทความผ่านระบบได้ที่นี่

NEWS ::: ทางวารสารมีบริการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เขียนบทความ

1. บริการแปลบทคัดย่อ+ชื่อเรื่อง+คำสำคัญ บทคัดย่อต้องมีความยาว 250-300 คำ แปลโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ บทคัดย่อละ 1000 บาท คลิกดูคำแนะนำการเขียนบทคัดย่อได้ที่นี่ แต่หากแปลแล้วและต้องการการปรับแก้ บทคัดย่อละ 500 บาท

2. บริการแปลบรรณานุกรม 250-600 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการที่ต้องแปล คลิกดูรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมได้ที่นี่

3. บริการจัดหน้าบทความ บทความละ 150 บาท คลิกดูตัวอย่างรูปแบบที่จัดเรียบร้อยแล้วได้ที่นี่


Vol 18, No 1(35X (2016): vol.18, No.1(35)(2016):วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (35) กรกฏาคม-ธันวาคม 2559


Cover Page


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารสถาบัน (ไม่เกิน 1 นาที)

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtjcDU0Y2lUN2RWVGE4WEhoQzd4S3c6MQ#gid=0

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทร./โทรสาร 0-2261-2096หรือ 0-2649-5000 ต่อ 12062